Komentari i analize

REZULTATI TRANSPARENTNOSTI JAVNIH PREDUZEĆA NISU ZADOVOLJAVAJUĆI

U okviru dana posvećenog važnost javne revizije u prepoznavanju koruptivnog ponašanja, na Međunarodnoj sedmici podizanja svijesti o prevarama, u diskusiji je učestvovala i ekonomistica Bobana Čegar, kao predstavnica Kancelarije rezidentnog predstavnika za BiH Međunarodnog Monetarnog Fonda.

“Imajući na umu značaj javnih preduzeća veoma je važno posvetiti vrijeme istraživanju njihovoj transparentnosti i održivosti”, izjavila je Bobana Čegar ekonomistica Kancelarije rezidentnog predstavnika BiH na centralnom događaju “Međunarodne sedmice podizanja svijesti o prevarama u BiH“ u organizaciji revizorsko konsultantske kompanije Deloitte BiH.

Naglasila je da ne postoji jedinstveni registar javnih preduzeća koji se redovno ažurira. Tako prema podacima FIA-e u FBiH je 576 javih preduzeća, a po istraživanju IMF-a je 550. U RS je registar uspostavljen prije 10 godina te nije više relevantan jer uključuje preduzeća koja su ugašena, a novoregistrovana nisu unesena.

Promet javnih preduzeća je  10%, zapošljavanje iznosi 11%, a poreske obaveze su 17,2%. U konačnici javna preduzeća poreskim obavezama imaju negativan utjecaj na zdravstveni i penzioni sistem.

Najveći broj javnih preduzeća je u formi komunalnih preduzeća, a 50% je u oblasti vodosnabdjevanja i slično.

“Nažalost u broj javnih preduzeća i dalje nismo sigurni jer ne postoji lista ili registar. Također ne postoji politika vlasništva. Rezultati transparentnosti nisu zadovoljavajući. Podaci nisu objavljeni na web stranicama preduzeća, a neka preduzeća ni nemaju web stranice ili nikako ne objavljuju podatke. Nisu dostupni ni revizorski izvještaji”, istakla je Čegar.

IMF preporučuje da se javna preduzeća pravilno kvalifikuju, a ako nisu finansijski održiva da se nađe neko rješenje za njihovo pravilno funkcionisanje. Vlade trebaju imati dokument politike vlasništva, također treba da postoji registar sa finasijskim i revizorskim izvještajima.

“Parlament treba da posmatra ispunjenje ciljeva, a sve da bude transparentno i dostupno za javnost”, zaključila je Čegar u svom izlaganju.

(E.O., Akta.ba)