Iz revizorskih izvještaja

REVIZIJA POKAZALA NEPRAVILNOSTI I NEDOSTATKE U JAVNIM NABAVKAMA GRANIČNE POLICIJE

Uvidom u Izvještaj o ukupnom broju provedenih postupaka i ukupnoj vrijednosti dodijeljenih ugovora po vrsti postupaka i predmetu nabavke može se konstatovati da je Granična policija ukupno provela 241 postupak za izbor najpovoljnijeg dobavljača.

U vezi sa revizijom finansijskih izvještaja Granične policije za 2020. godinu, Ured za reviziju institucija BiH izvršio je i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima.

“Prema našem mišljenju, osim za navedeno u odjeljku Osnova za mišljenje s rezervom, aktivnosti, finansijske transakcije i informacije Granične policije za 2020. godinu u skladu su, u svim materijalnim aspektima, sa zakonima i drugim propisima koji su definisani kao kriteriji za datu reviziji”, navodi se u izvještaju.

Osnova za mišljenje sa rezervom odnosi se na nepravilnosti i nedostatke u pogledu primjene Zakona o javnim nabavkama.

Kako se navodi, Granična policija je sačinila Privremeni plan javnih nabavki za 2020. godinu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Odlukom Vijeća ministara BiH o privremenom finansiranju. Po usvajanju budžeta donesen je i konačan Plan javnih nabavki za 2020. godinu uz jednu izmjenu prethodnog plana.

Izbor dobavljača vršila je jedna komisija za javne nabavke imenovana odlukom direktora u 2020. godini bez učešća Uprave za administraciju kako je to bilo prethodnih godina. Pregled realizacije zaključenih ugovora/okvirnih sporazuma objavljen je na web stranici Granične policije.

Uvidom u Izvještaj o ukupnom broju provedenih postupaka i ukupnoj vrijednosti dodijeljenih ugovora po vrsti postupaka i predmetu nabavke može se konstatovati da je Granična policija ukupno provela 241 postupak za izbor najpovoljnijeg dobavljača.

Provedeno je 19 otvorenih postupaka, 14 konkurentskih zahtjeva za dostavom ponuda i 208 direktnih sporazuma18. Ukupna vrijednost zaključenih ugovora je 8.985.996 KM bez PDV-a.

Dio direktnih sporazuma je unesen u sistem tek u aprilu 2021. godine tako da je ukupan broj direktnih sporazuma u 2020. godini iznosi 370.

Direktni sporazumi (325.824 KM bez PDV): U pojedinim slučajevima je uočeno da su se određene nabavke koje se odnose na isti predmet nabavke provodile više puta u toku godine (osiguranje motornih vozila, oprema za zaštitu od koronavirusa, prekršajni nalog i uplatnica, oprema za dron, zvučno-svjetlosna signalizacija).

Također, uočeno je i dijeljenje nabavke: kupovina policijskih lisica i policijskih palica istog datuma kroz dva direktna sporazuma čija ukupna vrijednost prelazi vrijednost direktnog sporazuma; kupovina plastičnih palica i plastičnih lisica kao dva direktna sporazuma čija ukupna vrijednost prelazi vrijednost direktnog sporazuma. Osim toga, uočeno je da se ponude u direktnom postupku prikupljaju prije nego se donese odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma, dok se procijenjene vrijednosti koje se navode u odluci o pokretanju postupka određuju na osnovu predračuna i pristigle ponude najpovoljnijeg dobavljača

“Potrebno je da Granična policija sa posebnom pažnjom pristupa planiranju javnih nabavki s ciljem izbjegavanja situacija u kojima se predmet javne nabavke dijeli na više postupaka”, navodi se u preporuci revizora.

Na bazi uzorka izvršena je revizija javnih nabavki koje se okončane u 2020. godini i to:

  • –  nabavka uniformi (2.447.440 KM),
  • –  nabavka motornih vozila (1.761.000 KM),
  • –  nabavka tonera i ketridža (300.000 KM),
  • –  nabavka kompjuterske opreme (141.735 KM),
  • –  nabavka goriva (1.916.100 KM),
  • –  lična zaštitna oprema (49.000 KM).

Vrijednosti su iskazane bez PDV-a

Analizom navedenih procedura javnih nabavki utvrđene su brojne nepravilnosti i nedostaci, te date preporuke.

Tako je pri nabavi vozila uočeno da je Granična policija tokom analize tržišta, a prije pokretanja javne nabavke, tražila ponude firmi koje vrše distribuciju različitih marki vozila (Mercedes, Ford, Citroen, VW), tehničke karakteristike vozila u tenderskoj dokumentaciji su definisane tako da su se na tender mogli javiti samo ponuđači koji vrše distribuciju VW vozila.

“U prilog tome iznosimo i činjenicu da je u posljednjih osam godina, skoro pa isključivo, u Graničnoj policiji vršena nabavke vozila marke VW. Tome treba dodati i podatak da je dobavljač za nabavku vozila uglavnom bila kompanija M.R.M. d.o.o. Ljubuški”, navodi se u izvještaju.

Zaključuju da stanje u vezi postupka nabavke motornih vozila, i pored više datih preporuka Ureda za reviziju u proteklim godinama, nije promijenjeno ni u 2020. godini.

(Akta.ba)