Iz revizorskih izvještaja

REPUBLIČKI ZAVOD ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA RS, ZBOG KRŠENJA NIZA ZAKONA I DRUGIH AKATA, BEZ POZITIVNIH OCJENA ZA FINANSIJSKU REVIZIJU

Kršeni Zakon o radu, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o republičkoj upravi, Zakon o državnim službenicima, Zakon o izvršenju budžeta RS,...

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS objavila je 11.06. izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Republičkog zavoda za geološka istraživanja Republike Srpske, upravne organizacije u sastavu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS koja obavlja poslove iz oblasti geoloških istraživanja.

Radi se o prvoj reviziji ove institucije u više od 20 godina postojanja Glavne službe.

Za obje komponente finansijske revizije – i za finansijske izvještaje i za usklađenost sa zakonima – Zavod je dobio mišljenje s rezervom.

U preciznom objašnjenju razloga zašto Zavod nije dobio pozitivnu ocjenu, revizori su naveli kršenje čitavog niza zakona i drugih propisa.

Između ostalog, naveli su da je Vršilac dužnosti direktora Zavoda rasporedio na radno mjesto zamjenika direktora, državnog službenika, što pretstavlja kršenje Zakona o republičkoj upravi.

Zatim, navedeno je da su službena putovanja u inostranstvo vršioca dužnosti direktora vršena bez rješenja Ministarstva energetike i rudarstva RS, što, takođe, nije u skladu sa pomenutim zakonom, kao ni sa Uredbom o naknadama za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u javnom sektoru.

Revizori su, dalje, konstatovali kršenje Zakona o radu, jer je Zavod u toku 2020. godine zaključio 17 ugovora o djelu sa četiri izvršioca, pet ugovora o autorskom radu sa pet izvršilaca – za poslove koji predstavljaju redovnu, osnovnu djelatnost Zavoda, odnosno, za koje su njegovi zaposleni već plaćeni.

Prekršen je i Zakon o državnim službenicima, jer su, u toku 2020. godine dva zaposlena bez javnog konkursa zasnovala radni odnos na određeno vrijeme na period duži od šest mjeseci.

Takođe, nakon provedene konkursne procedure zasnovan je radni odnos sa namještenikom koji ne ispunjava uslove u pogledu završenog fakulteta i radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja zahtijevane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkom zavodu za geološka istraživanja.

Kršenje Zakona o javnim nabavkama, zbog nesankcionisanja prekršilaca, masovno je pojava u institucijama Republike Srpske, kao i u ostatku BiH. Ni Republički zavod za geološka istraživanja RS nije izuzetak. Konkretno – nisu provedeni postupci javnih nabavki za usluge tekućeg održavanja zgrada (2.449 KM), čišćenja poslovnih prostorija (7.583 KM), poslove čuvara i dostave pošte (7.583 KM).

Takođe, nisu provedeni postupci nabavki za hotelske i ugostiteljske usluge, usluge prevođenja i stručnog usavršavanja.

Projekat „Primjena okolinskih izotopa“ finansiran je iz prihoda namijenjenih za druge projekte, u najmanjem iznosu od 49.362 KM bez saglasnosti Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske, što nije u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2020. godinu.

Za otklanjanje uočenih nepravilnosti i grešaka, revizori su direktoru Republičkog zavoda za geološka istraživanja RS dali 13 preporuka – 6 za finansijske izvještaje, a 7 za usklađivanje poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

(TH, Revizije info)