Novosti

PRVA SJEDNICA ODBORA ZA REVIZIJU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE U OVOJ GODINI

U okviru priprema za 12. redovnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, sutra, 22.09., s početkom u 9 sati, održaće se sjednica Odbora za reviziju NS RS.

Radi se o prvoj sjednici Odbora za reviziju Narodne skupštine u ovoj godini.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda 12. redovne sjednice NS RS, a koji su u nadležnosti Odbora:

  1. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 1. 1 – 31. 12. 2019. godine;
  2. Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2020. godinu.

(TH, revizije.info)