OznakaOdbor za reviziju

LOŠA PRAKSA NESLIJEĐENJA DOBRE PRAKSE

Iako, u zadnje vrijeme, ima nekih naznaka poboljšanja, i dalje ima slučajeva višemjesečnog čekanja na objavu zapisnika sa nekih sjednica, u arhivama fale...