Regija i svijet

GENERALNI REVIZOR NKR KOSOVA NAGLASIO JE VAŽNOST PRIMJENE PREPORUKA I NJIHOV UTICAJ NA JAČANJE DOBROG UPRAVLJANJA I ODGOVORNOSTI

Besnik Osmani je rekao da izazov ostaje nizak nivo primjene revizorskih preporuka, koji na Kosovu ne prelazi 40% na opštem nivou, dok u evropskim zemljama stopa primjene preporuka prelazi 80%.

U okviru kontinuirane saradnje sa akademskim institucijama, Generalni revizor Besnik Osmani posjetio je, u četvrtak (25.03.) Inovativni kampus Univerziteta za biznis i ekonomiju, gde se prvo sastao sa rektorom UBT-a, Edmondom Hajrizijem, a zatim održao predavanje studentima.

Glavna svrha predavanja i prateće diskusije bila je predstavljanje napretka u izradi sektorskih strategija i nivoa njihove primjene, izmjerene kroz revizorski rad, kako bi se procjenilo kako javne institucije primjenjuju upravljanje rizicima, sisteme interne kontrole i korporativni pristup.

Pred prisutnima, Generalni revizor Besnik Osmani govorio je o ulozi i odgovornostima Nacionalne kancelarije revizije, prezentujući strateški plan i napredak u sprovođenju revizija.

U tom kontekstu, naglasio je važnost primjene preporuka i njihov uticaj na jačanje dobrog upravljanja i odgovornosti. Osmani je rekao da izazov ostaje nizak nivo primjene preporuka, koji ne prelazi 40% na opštem nivou, dok u evropskim zemljama stopa primjene preporuka prelazi 80%.

Da bi revizija imala puni uspjeh i uticaj, institucije koje se revidiraju moraju da vide NKR kao saveznika za poboljšanje njihovog učinka. Za promjenu ove percepcije potrebna je podrška akademskih institucija, civilnog društva i medija.

Takođe, razgovarano je o nedostatku institucionalnih strategija na nacionalnom nivou i potrebi za koordinacijom između svih nivoa vladinih institucija, akademskih institucija i drugih.

Rektor Koledža UBT Edmond Hajrizi ocjenio je da NKR i dalje ostaje dobar primjer za druge institucije kako sa profesionalnog aspekta, tako i svojom funkcionalnošću i nezavisnošću.  Hajrizi je čestitao generalnom revizoru na postignućima na međunarodnom nivou i članstvu u dve najvažnije revizorske organizacije: INTOSAI i EUROSAI, rekavši da to pokazuje visok nivo profesionalnih standarda i nezavisnosti institucije.

U okviru ovog razgovora, studenti su bili zainteresovani da saznaju više o primjeni procesa revizije, najvažnijim nalazima, kao i njenom uticaju na opšti nivo upravljanja u zemlji.

(NKR / Revizije.info)