Novosti

FEDERALNI URED ZA REVIZIJU PRIMA VOLONTERE

“Ovakav vid angažmana smatramo društveno odgovornim postupanjem, jer predstavlja priliku mladim, obrazovanim kadrovima da svoje prvo radno iskustvo steknu u jednoj kredibilnoj instituciji i okruženju koje pruža priliku za učenje, sticanje novih vještina i nadogradnju primarnog obrazovanja.”

Ured za reviziju institucija u FBiH, na osnovu Zakona o reviziji institucija u FBiH, Pravilnika o radu u Uredu za reviziju, te Odluke generalnog revizora, objavio je, 05.04., javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno volontera, u ovaj ured.

Primaju se volonteri sa visokom stručnom spremom, odnosno visokim obrazovanjem, koji nisu obavili volonterski ili pripravnički staž i koji se vode u evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje.

Radi se o praksi koja je uvedena tek u posljednjih nekoliko godina, a zamisao aktuelnog rukovodstva je da ona postane redovna.

Na stručno osposobljavanje, u trajanju od godinu dana, primljena su tri volontera  u 2018. godini, dva u 2019. godini, a aktuelnim javnim pozivom planira se i prijem dva lica u 2021. godini. Radi se uglavnom o ekonomistima, pravnicima i inžinjerima informatike.

Procedura prijema je transparentna i podrazumijeva provjeru kompetencija i vještina.

“Ovakav vid angažmana smatramo društveno odgovornim postupanjem, jer predstavlja priliku mladim, obrazovanim kadrovima da svoje prvo radno iskustvo steknu u jednoj kredibilnoj instituciji i okruženju koje pruža priliku za učenje, sticanje novih vještina i nadogradnju primarnog obrazovanja”, istakli su iz Ureda za reviziju, ovim povodom. Dodavši:

“Osim toga, po završetku volonterskog angažmana u trajanju od godinu dana, lica stiču potrebno radno iskustvo za polaganje stručnog (upravnog), odnosno javnog ispita. S obzirom na niz društvenih problema s kojima se mladi susreću, mišljenja smo da javne institucije trebaju biti predvodnici u kreiranju prilika za mlade, u smislu sticanja prvog radnog iskustva, te pružanja mogućnosti da postanu konkurentni na tržištu rada.”

Aktuelni poziv raspisan je za 2 kandidata – jednog diplomiranog ekonomistu i jednog diplomiranog inženjera elektrotehnike ili informatike ili osobu sa završenim ekonomskim fakultetom – smjer informatika.

Detalje o uslovima prijema možete vidjeti OVDJE.

(Revizije.info)