Novosti

FEDERALNI URED ZA REVIZIJU OBJAVIO 8 NOVIH IZVJEŠTAJA FINANSIJSKE REVIZIJE ZA 2019. – NIJEDNA INSTITUCIJA NIJE DOBILA OBA POZITIVNA MIŠLJENJA

Nijedna od 8 revidiranih institucija, iz posljednjeg “paketa”, nije dobila pozitivnu ocjenu za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima. A samo tri su dobile pozitivnu ocjenu za finansijske izvještaje.

Nakon što su, u junu, objavljeni, prvo “paket” od 19 izvještaja o provedenim “obaveznim” finansijskim revizijama (za Parlament, Predsjednika i dva potpredsjednika, Vladu i njenih 16 ministarstava), a potom i 10 izvještaja o revizijama institucija koje spadaju među one u kojima se revizija vrši povremeno, 30. jula Ured za reviziju institucija FBiH objavio je i treći “paket” izvještaja o finansijskoj reviziji za 2019. godinu.

Sa izuzetkom Federalne novinske agencije, radi se o institucijama sa nižih nivoa vlasti – 2 kantonalne skupštine, 2 kantonalna ministarstva finansija, po jedna kantonalna služba za zapošljavanje i bolnica i jedno gradsko javno preduzeće. Ukupno 8.

Nijedna od 8 institucija, za koje su izvještaji upravo objavljeni, nije dobila pozitivnu ocjenu za usklađenost svog poslovanja sa zakonima i drugim propisima. Za ovu komponentu finansijske revizije sve su dobile – mišljenje s rezervom.

5 od 8 pomenutih institucija mišljenje s rezervom dobile su i finansijske izvještaje. Dok su samo tri institucije (Federalna novinska agencija, Ministarstvo finansija TK i Služba za zapošljavanje PK) za ovu komponentu finansijske revizije dobile pozitivno mišljenje.

Ured sa reviziju institucija u FBiH je, do sada, dakle, objavio 37 izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji za 2019., od, za ovu godinu planiranih, 90.

Najavljuju da će se revizije nastaviti obavljati u skladu s Planom za 2019/2020. godinu i da će svi izvještaji biti objavljeni do kraja septembra 2020.

(T.H., revizije.info)