Regija i svijet

EVROPSKI REVIZORI ISPITUJU MJERE ZA SMANJENE RAZLIKA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I INOVACIJA U EU

Kapacitet privatnih i javnih aktera za primjenu i razvoj najsavremenijih tehnologija znatno se razlikuje od države članice do države članice EU. Kako bi se te razlike u nivoima inovacija smanjile, EU stavlja sve veći naglasak na to da se garantuje da se u njegove programe za istraživanja i inovacije uključi što širi krug sudionika, kao i na uvođenje posebnih mjera za iskorištavanje potencijala u zemljama s niskim nivoima inovacija i promociju sinergije s evropskim strukturnim i investicijskim fondovima. Evropski revizorski sud provodi reviziju kako bi procijenio mjere koje je Evropska komisija preduzela kako bi ostvarila cilj širenja izvrsnosti i učestvovanja u okviru programa Obzor 2020. Ova revizija trebala bi biti dovršena do kraja 2021. godine.

Istraživanje i inovacije ključan su element produktivnosti i ekonomske konkurentnosti. Tehnološke inovacije podstakle su otprilike dvije trećine ekonomskog rasta u Evropi tokom posljednjih desetljeća, a radna mjesta u sektorima koji se temelje na znanju sada čine trećinu svih evropskih radnih mjesta. Jedan je od političkih ciljeva EU postići ravnomjernu raspodjelu istraživačkih i inovacijskih aktivnosti u državama članicama.

Program Obzor 2020. osmi je okvirni program EU za istraživanja i inovacije. Iz njega se finansiraju najsavremeniji saradnički projekti u području istraživanja i inovacija u državama članicama i partnerskim zemljama te on čini glavni instrument finansiranja za strategiju Evropa 2020. i ostvarenje ciljeva evropskog istraživačkog prostora, inicijative koja je pokrenuta 2000. s ciljem uspostavljanja jedinstvenog tržišta za istraživanje, inovacije i tehnologiju bez granica u čitavoj EU.

Počevši od 2013. u okviru programa Obzor 2020. sve se veći naglasak stavljao na širenje izvrsnosti i veće učestvovanje zemalja s niskim nivoima inovacija, i to dodatnom podrškom koja im je stavljena na raspolaganje za osmišljavanje politika, izgradnju kapaciteta te uspostavljanje veza između vodećih istraživačkih institucija i manje uspješnih regija. Za finansiranje tih mjera uz finansijska sredstva iz programa Obzor 2020. upotrebljavali su se i ESI fondovi, čija je svrha ojačati ekonomsku i socijalnu koheziju u EU.

„Među privatnim i javnim akterima u različitim državama članicama kontinuirano su prisutne razlike kada je riječ o njihovoj uspješnosti u području istraživanja i kapacitetu za inovacije. Te razlike između predvodnika u inovacijama i manje uspješnim zemljama sprječavaju EU da u cijelosti iskoristi svoj potencijal i ugrožavaju ekonomski rast, blagostanje i socijalnu stabilnost”, izjavila je Ivana Maletić, članica Suda zadužena za ovu reviziju. „Svrha je ove revizije procijeniti jesu li mjere Komisije – npr. mjere u okviru programa Obzor 2020. i mjere za promociju sinergije s ESI fondovima – doprinijele smanjenju razlika u području istraživanja i inovacija u EU.”

U jednoj evaluaciji programa Obzor 2020. na sredini programskog razdoblja zaključeno je da je napredak u ostvarivanju cilja „širenja” spor i neujednačen, uz malo osjetnih promjena u nekim novijim državama članicama i određenim sektorima programa, što je izazvalo određenu zabrinutost u Evropskom parlamentu i Vijeću. Stoga se u prijedlogu novog okvirnog programa za istraživanja i inovacije za razdoblje 2021. – 2027., „Obzor Evropa”, stavlja još veći naglasak na mjere „širenja” i sinergiju. U najnovijoj „Uredbi o zajedničkim odredbama” utvrđuju se pravila za upotrebu ESI fondova i drugih fondova i ujedno se naglašava potreba da države članice i Komisija poboljšaju koordinaciju i ostvare sinergiju s mrežom za istraživanja i inovacije.

Budžet programa Obzor 2020. za razdoblje 2014. – 2020. iznosio je 76,4 milijarde eura, uključujući oko milijardu eura za mjere „širenja”. U budžetu ESI fondova za razdoblje 2014. – 2020. za istraživanja i inovacije izdvojene su 43 milijarde eura. Revizori će razmotriti rezultate mjera koje se provode od 2014., uključujući stavljanje naglaska na sinergiju s ESI fondovima, kao i promjene predložene za novi višegodišnji finansijski okvir (2021. – 2027.).

(ERS / Revizije.info)

Oznake