Nekategorisano

SB: DRŽAVNI PARLAMENTARCI NA PAUŠAL POTROŠILI BLIZU POLA MILIONA MARAKA, ALI TO NIJE KRAJ NJIHOVOM BAHAĆENJU

Parlamentarna skupština BiH iako najviši zakonodavni organ u državi tokom 2019. godine u svome radu napravila je niz nepravinosti, koji su doveli do vrlo negativnih efekata na europskom putu, ekonomskom razvoju i funkcionalnosti sistema, konstatovano je u najnovijem Izvještaju o finansijskoj reviziji koji je objavio Ured za reviziju institucija BiH.Kao razlog navedenom revizori navode činjenicu, da još nije uspostavljen funkcionalan i preventivan sistem unutrašnje kontrole koji će na adekvatan način odgovoriti na sve izazove pri uspostavljanju i funkcionisanju zakonodavne vlasti.

Naknade

Pored navedenog revizori su u pomenutom izvještaju, skrenuli pažnju i na obračun naknade za prijevoz na posao, gdje nije utvrđeno stvarno stanje udaljenosti između mjesta prebivališta i lokacije radnog mjesta u svakom pojedinačnom slučaju, niti je usklađen obračun i isplata troškova prijevoza na posao i s posla sa utvrđenim stvarnim stanjem.

Nepravilnosti je bilo i kod isplate naknada za paušal na koje je u 2019. godini potrošeno 475.927 KM.

Isplata paušala se vršila automatski, kao i prethodnih godina, za sve zaposlene uključujući i one koji su trenutno obavljali pozicije na dvije razine vlasti, s obzirom na neformiranje Vijeća ministara BiH.

Revizori smatraju da se isplate za vrijeme godišnjeg odmora ili u razdoblju kada nije bilo nikakvih aktivnosti domova ne mogu dovesti u vezu s obavljanjem dužnosti, te iste nisu opravdane.

Pažnju su skrenuli i na obračun putnih troškovi koji su u 2019. godini izosili 364.025 KM, od čega se 52.247 KM odnosi na troškove putovanja u zemlji, dok se 311.778 KM odnosi na troškove službenih putovanja u inostranstvu.

Konstatovali su, kako su u odnosu na planirani iznos ovi troškovi manji za 567.975 KM, što je dobrim dijelom rezultat blokade i nerada Parlamentarne skupštine u toku 2019. godine.

„Tokom revizije smo utvrdili kako su u 2019. godini izdana ukupno 444 putna naloga, a od toga 268 za putovanja u inosranstvu i 176 u zemlji. Putni troškovi u zemlji se uglavnom odnose na dolaske zastupnika i poslanika na sjednice Parlamentarne skupštine, dok su službena putovanja u inostranstvo realizirana u svrhu sudjelovanja na međunarodnim konferencijama i sastancima“, navode revizori.

Pojašnjavaju kako je revizijom putnih troškova u istoj godini uočeno i korištenje vlastitog vozila u službene svrhe u iznosu od 17.154 KM.

Uvidom u dokumentaciju putnih naloga utvrđeno je da u pojedinim slučajevima nisu priložene agende uz pozivna pisma iz kojih bi se moglo zaključiti ko snosi troškove ishrane na službenom putovanju u inostranstvu, te da je i dalje prisutno nepravovremeno pravdanje putnih naloga, kao i praksa da korisnici službenih putovanja ne popunjavanju putne naloge, već se samo potpišu na obračunati nalog koji popuni referent za obračun plaća i naknada.

Stavka izvještaja koja se odnosi na korištenje službenih vozila, pokazala je da su izdaci za uporabu vozila u 2019. godini manji u odnosu na odobreni iznos za 34.539 KM.  Međutim, revidiranjem putnih naloga za službena vozila uočeno je da u pojedinim slučajevima evidencije o korištenju službenih vozila nisu uredne i cjelovite, tj. ne upisuju se svi traženi i relevantni podaci kao što su vrijeme polaska i povratka, nema evidencija o točenju goriva, nedostaju fiskalni računi i otpremnice, a uočeni su i veliki iznosi koji se odnose na loko vožnje.

Troškovi reprezentacija

Na reprezentaciju parlamentarci su potrošili 79.374 KM. Revizijom je uočeno da su troškovi manji u odnosu na prethodnu godinu za 30.921 KM. Međutim sredstva su trošena na hranu i piće bez jasnih obrazloženja o povodu nastanka troška, obavljenoj aktivnosti, događaju ili susretu koji je ostvaren, što dovodi u pitanje svrhu reprezentacije i stvarnu namjenu odobrenih sredstava.

Revizori su ponovo skrenuli pažnju i na aktivnosti vezane za pitanje tačnog evidentiranja vrijednosti građevinskog objekta koje još uvijek nisu završene.

Posebna pažnja skrenuta je na sredstva dodijeljena klubovima koja su utrošena bez plana trošenja istih što svakako ne doprinosi transparentnoj i namjenskoj potrošnji.

„Uvidom u realizaciju sredstava dodijeljenih klubovima utvrdili smo kako ne postoji plan odnosno projekcija trošenja sredstava za nastale troškove, iako je Odlukom o raspodjeli finansijskih sredstava za finansiranje političkih stranaka iz budžeta institucija BiH od 30.05.2013. godine predviđeno da i pri izradi projekcije budžeta Parlamentarne skupštine svi klubovi – predsjednici klubova, parlamentarne skupine i nezavisni kandidati, u suradnji sa sektorom za finansije urade projekciju raspodjele sredstava po potrebama (za putne troškove,troškove reprezentacije, pružanja stručnih i konzultantskih usluga, troškove učestvovanja u društveno odgovornim aktivnostima…)“, kažu revizori u svom Izvještaju, zaključujući da se revizijskim postupcima nisu u potpunosti uvjerili da je osigurana transparentna i namjenska potrošnja navedenih troškova.

(Slobodna Bosna)