Video

CCI: TRANSPARENTNIJE I EFIKASNIJE TROŠENJE JAVNIH SREDSTAVA ZNAČILO BI BOLJI ŽIVOT U LOKALNOJ ZAJEDNICI (VIDEO)

Centri civilnih inicijativa u januaru 2021. su, na press konferenciji u Banjaluci, predstavili nalaze Analize revizorskih izvještaja jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj. A upravo su (1. februara), s namjerom da je aktuelizuju, na svojoj Facebook stranici objavili kratki video sa najznačajnijim zaključcima te analize.

 

Prema podacima objavljenim u CCI-jevoj Analizi revizorskih izvještaja jedinica lokalne samouprave u RS, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske je, u proteklih 20 godina koliko postoji, revidirala sve 64 jedinice lokalne samouprave, i to minimalno tri puta.

U periodu od 2010. – 2019. godine, na kome je bio fokus Analize, obavljeno je 239 finansijskih revizija.

Zabrinjava podatak da svega 3%  revizorskih izvještaja čine ona sa pozitivnim mišljenjem. Čak 97% revizorskih izvještaja  u posmatranom periodu je sa negativnim  ili mišljenjem sa rezervom.

73% lokalnih zajednica koje su dobile mišljenje s rezervom potrošile su 1.062.927.912 KM ili 80% od ukupnih sredstava svih lokalnih jedinica. Dok je 24% njih sa „negativnim mišljenjem“ potrošilo 206.384.994 KM.

Jedinice lokalne samouprave koje su dva puta u nizu, dobile negativno mišljenje na finansijske izvještaje su: Gacko, Istočni Stari Grad, Kostajnica, Oštra Luka, Ribnik, Trnovo i Ugljevik.

Tim povodom, CCI je ukazao na potrebu da lokalne skupštine, bar jednom godišnje usvajaju informaciju o realizaciji Akcionog plana za otklanjane uočenih nedostataka, kroz realizaciju preporuka.

Najčešće nepravilnosti na koje revizori ukazuju, u svojim izvještajima, odnose se na finansijske tokove, budžetska planiranja i izvještavanja, te netransparentan proces nadzora dodijeljenih, odnosno utrošenih sredstava putem transfera. Pored kršenja Zakona o budžetskom sistemu, značajan broj jedinica lokalne samouprave ne postupa u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Centri civilnih inicijativa su upozorili daje, zbog učestalih kršenja zakonskih akata i drugih propisa, potrebno što hitnije prilagoditi već postojeću legislativu, te u skladu sa tim sankcionisati odgovorne na osnovu nalaza u revizorskim izvještajima. Pogotovo bi se to trebalo odnositi na one rukovodioce institucija koji iz godine u godinu ne postupaju u skladu sa pozitivnim zakonskim rješenjima i regulativom.

Iako je u svojim izvještajima, u periodu 2010. – 2019. godina, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske uputila 1644 preporukeza uklanjanje uočenih nepravilnosti, manje od 33,5% od analiziranih 1550 preporuka je u cijelosti implementirano.

CCI su upozorili i da ne postoje informacije o tome da bilo ko snosi sankcije zbog propusta u procesima realizacije preporuka. Posljedica koje imaju revidirane institucije, koje ne realizuju date preporuke u svrhu unapređenja procesa i otklanjanja uočenih nedostataka, jedino su negativna mišljenja revizora, koja se za određene općine/gradove ponavljaju iz godine u godinu. Tim povodom, CCI ukazuju na potrebu za sankcionisanjem jedinica lokalne samouprave i njihovih izabranih predstavnika.

Također nužno je potreban efektivniji pristup u implementaciji revizorskih preporuka, te veća odgovornost lokalnih parlamenata i njihova aktivnija ulogu u razmatranju nalaza i praćenja implementacije revizorskih preporuka. Dodatno, Analizom se ukazuje da postoji značajan prostor da se unaprijedi nivo razumijevanja revizorskih izvještaja od strane Tužilaštva Republike Srpske, sa ciljem da se u narednim godinama, veći broj revizorskih izvještaja, procesuirao od strane Tužilaštva, ako postoje indicije na potencijalnu korupciju.

Kako bi cjelokupan proces revizije uticao na transparentnije, odgovornije i pravilnije trošenje javnih sredstava potrebno je inicirati intenzivniju saradnju svih aktera procesa javne revizije. Veća odgovornost lokalnih jedinica da implementiraju preporuke i uklone nepravilnosti u konačnici bi značajno doprinijela kvalitetu života građana/nki u lokalnim sredinama. Za početak, zadatak je ovo novoizabranih predstavnika vlasti u jedinicama lokalne samouprave.

Analiza je dostupna na: 👇 http://www.cci.ba/pubs/1/21/1.html