Video

CCI: AKO SE ŽELI POBOLJŠATI KVALITET ZRAKA, NEOPHODNO JE POBOLJŠATI UČINKOVITOST INSTITUCIJA KOJE SU ODGOVORNE ZA KVALITET ZRAKA (VIDEO)

Centri civilnih inicijativa su, uz podršku Švedske, 18. februara, organizovali konferenciju čiji je cilj bio, s jedne strane, ukazati na vezu između zagađenosti zraka i kvaliteta rada institucija, a, s druge, akcentirati važnost revizije učinka, koju provode uredi za reviziju u BiH, čiji izvještaji sadrže iscrpne analize, zaključke i preporuke za postizanje veće transparenosti, efektivnosti i efikasnosti rada javnih institucija, a predstavljaju i alat za smanjenje korupcije. Tim povodom su napravili i kratki video, sa glavnim zaključcima Konferencije.