Novosti

CCI OBJAVILI ANALIZU „JAVNA REVIZIJA U RS 2015.-2018.“ – ZA 4 GODINE PREKRŠENA 104 RAZLIČITA ZAKONA 1218 PUTA

Centri civilnih inicijativa danas su, na svojoj web stranici, objavili drugu od tri planirane analize o funkcionisanju javne revizije u BiH – Analizu o javnoj reviziji u Republici Srpskoj u periodu 2015-2018.

U pratećem saopštenju za javnost, koje prate i video izjave Željka Ninkovića i Zorane Đurić, navodi se da je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS, u periodu 2015. – 2018. godina, kreirala 262 izvještaja o finansijskoj reviziji institucija u Republici Srpskoj, koji se odose na 182 različita revidirana subjekta.

Za 4 posmatrane godine, revidirano je tek 19% od 950 potencijalnih subjekata revizije.

155 subjekata revidirano je samo jednom, 1 tri puta, 26 u sve 4 godine, a 768 – nijednom, kao poseban subjekt revizije.

Od 262 izvršene finansijske revizije, svega četvrtina njih (tačnije 69, ili 26%) su okončane sa pozitivnom ocjenom za oba segmenta finansijske revizije – i finansijske izvještaje i usklađenost sa zakonima.  Mišljenje sa rezervom čine 63% (166), a broj negativnih izvještaja je bio 11% (27).

Čak 76% subjekata revizije u posmatranom periodu nije u potpunosti primjenjivalo zakonske i druge propise.

Prekršena su 104 različita zakona i to 1218 puta. Najčešće, subjekti revizije ne postupaju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o budžetskom sistemu.

Inače, objavljena Analiza se oslanja na bazu podataka koju je CCI izgradio i pristup kojoj je moguć alatima na portalu Revizije info.

(revizije.info)

Oznake