Alati za pretraživanje Baze

Centri civilnih inicijativa su, uz finansijsku pomoć ambasade Kraljevine Švedske, iz(g)radili bazu podataka o finansijskim revizijama provedenim u BiH, u posljednje 4 godine. Baza i alati za njenu pretragu, sastavni su dio web sajta Revizija Info, u potpunosti posvećenog reviziji javnog sektora u BiH, kao jednom od neizostavnih segmenata svakog razvijenog demokratskog društva i pravne države.