Novosti

27 MJESECI NERADA KOMISIJE ZA REVIZIJU FEDERALNOG PARLAMENTA

Parlament Federacije BiH, svojim neodgovornim odnosom prema vlastitim obavezama, u značajnoj mjeri obesmišljava rad Ureda za reviziju institucija u FBiH i njegov pokušaj da, u okviru vlastitih mogućnosti i nadležnosti, ostvari pozitivan uticaj na funkcionisanje institucija i život građana.

Posljednja sjednica Zajedničke parlamentarne komisije odgovorne za reviziju Parlamenta Federacije BiH, održana je davnog 13. februara 2018. godine. Dakle, prije 27 mjeseci.

Što znači da, u Federaciji, postoji ogromna pauza u obavljanju jedne od najznačajnijih funkcija parlamenta – kontrole efikasnosti i zakonitosti trošenja državnog novca.

Radi se, naime, o izuzetno značajnoj komisiji koja predstavlja zajedničko tijelo oba doma u Parlamentu Federacije BiH, i koja analizira rad Ureda za reviziju institucija u FBiH, odnosno, razmatra izvještaje o reviziji izvršenja Budžeta Federacije BiH i o finansijskoj reviziji institucija u Federaciji BiH, te razmatra sva pitanja u kontekstu zakonitosti i efikasnosti korištenja javnih sredstava, provođenje revizorskih preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka, i na koncu traži izjašnjenje rukovodilaca revidiranih subjekata.

O navedenom komisija izvještava Parlament F BiH, te predlaže zaključke i preporuke koje je neophodno preduzeti radi zaštite javnih sredstava, te prati njihovo provođenje.

Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju, inače, broji 14 članova – 7 iz Predstavničkog doma i 7 članova iz Doma naroda Parlamenta Federacije BiH. 13.02.2020. – na dvogodišnjicu od posljednje održane sjednice – izabrano je 7 članova ove komisije iz Doma naroda, ali 7 preostalih, iz Predstavničkog doma, još uvijek nije.

Niti je, na višekratne zahtjeve Generalnog revizora Dževada Nekića, da mu se omogući obraćanje Parlamentu ili njegovom rukovodstvu, kako bi ga izvjestio o ovom problemu i posljedicama, odgovoreno.

Za to vrijeme, dok Parlament i njegova komisija ne rade svoj posao, Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH, objavio je, najprije, izvještaje o finansijskoj reviziji za 2017. a onda i izvještaje za 2018. A sada uveliko radi na finalizaciji izvještaja za 2019. godinu.

No, Parlament, svojim odnosom prema vlastitim obavezama, u ovom kontekstu, u značajnoj mjeri obesmišljava sav taj rad Ureda za reviziju i njegov pokušaj da, u okviru vlastitih mogućnosti i nadležnosti, ostvari pozitivan uticaj na poslovanje institucija i život građana.

(TH, revizije.info)