Novosti

100 FINANSIJSKIH REVIZIJA FEDERALNOG UREDA

Ured za reviziju institucija u FBiH objavio je danas, 1. oktobra, deseti “paket” izvještaja o provedenim finansijskim revizijama za 2020. godinu.

Sa 9 danas objavljenih izvještaja, Federalni je ured za reviziju postao prva vrhovna revizorska institucija u BiH koja je u jednoj godini realizovala trocifren broj revizija.

No, još uvijek nije u potpunosti ispunila svoj ambiciozni plan za 2021. godinu, kojim je planirana revizija 102 institucije i objava pratećih izvještaja o njima. Da zanemarimo činjenicu da je ovaj posljednji “paket” objavljen 15-ak sati nakon krajnjeg roka, koji su sami sebi postavili Planom i programom za ovu godinu.

Preostale dvije institucije, čiji izvještaji još nisu objavljeni su JKP “Zenicatrans – prevoz putnika” d.o.o. Zenica i Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo.

Spomenimo da su, u posljednjem paketu, objavljeni i izvještaji o reviziji još 3 institucije koje su dobile negativnu ocjenu, čime se procenat revidiranih subjekata sa jednom ili obje negativne ocjene popeo na 11%. Dok je broj subjekata koji su dobili obje pozitivne ocjene ostao na svega 7. Čime je Ured za reviziju Federacije BiH potvrdio status najkritičnije vrhovne revizorske institucije u BiH.

Usporedbe radi, 48% subjekata revidiranih od strane Glavne službe za reviziju javnog sektora RS ima pozitivne ocjene za obje komponente finansijske revizije – i za finansijske izvještaje i za usklađenost sa zakonima, dok je samo jedan, od dosad revidiranih 60, dobio negativno mišljenje.

(TH, Revizije info)