Komentari i analize

ŠTA KAD NEKO NEĆE DA POŠTUJE I REALIZUJE DATE MU REVIZORSKE PREPORUKE?

Imamo revizorske institucije koje rade svoj posao, po međunarodnim standardima i u skladu sa zakonom, ali koje ne ostvaruju projektovanu društvenu ulogu i efekat, jer se preporuke ne implementiraju, od strane subjekata kojima su date. Niti parlamenti, vlade i tužilaštva rade svoj posao, odnosno izostaje pritisak i sankcije koje bi dovele do bolje realizacije preporuka, otklanjanja nezakonitosti i, posljedično, do poboljšanja rada institucija i kvaliteta života građana.

Problem sa realizacijom preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti, koje revizori daju institucijama nakon provedene revizije, uočili su svojevremeno i u Evropskoj uniji. Pa su nam u okviru “domaćih zadaća” koje nam daju da bi društvo i državu doveli u stanje u kome možemo biti bar kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, “preporučili”, između ostalog, izradu Uputstva o postupanju revidiranih subjekata po nalazima i preporukama datim im od strane Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu.

Radi se o obavezi koju su institucije Brčko distrikta trebale ispuniti prema, sredinom oktobra 2019. godine usvojenom, akciom planu Vijeća ministara BiH za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije, koji je sastavni dio Mišljenja Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, do maja 2020. Ali još uvijek nisu. Mada je, prema nezvaničnim informacijama, u tu svrhu formirana komisija završila svoj rad na njemu, krajem 2021., i prijedlog proslijedila gradonačelniku Distrikta.

Analiza posljednjih dostupnih podataka Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu – onih koji se odnose na realizaciju preporuka iz finansijske revizije za 2019. i na preporuke date nakon provedene finansijske revizije za 2020. – govori u prilog zahtjevu Evropske komisije. I svojevrstan su banalni dokaz da Evropska komisija zna šta govori i zašto to govori. Jer, na djelu imamo nefunkcionalan sistem. Ne samo u Brčko distriktu, naravno. Imamo revizorske institucije koje rade svoj posao, po međunarodnim standardima i u skladu sa zakonom, ali koji ne ostvaruje projektovanu društvenu ulogu i efekat, jer se preporuke ne implementiraju, od strane subjekata kojima su date. (Niti parlamenti, vlade i tužilaštva rade svoj posao, odnosno izostaje pritisak i sankcije koje bi dovele do bolje realizacije preporuka, otklanjanja nezakonitosti i, posljedično, do poboljšanja rada institucija i kvaliteta života građana).

Podaci iz Brčko distrikta, naime, pokazuju da je u potpunosti realizovano tek 23% preporuka datih nakon finansijske revizije za 2019. godinu. Započeta je realizacija još njih 17%. A čak 60% je u potpunosti nerealizovano. Od čega su skoro trećina preporuke koje se ponavljaju najmanje prethodne 3 godine!

Pri tome, postoje institucije koje skoro u potpunosti ignorišu nalaze i preporuke Ureda za reviziju, i to bez ikakvih sankcija, pa čak ne dobijaju ni negativno mišljenje revizora. Pa tako Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu i Odjeljenje za komunalne poslove, imaju po 79% nerealizovanih preporuka koje su dobili nakon provedene finansijske revizije za 2019. godinu, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, 90%, a Odjeljenje za obrazovanje, čak 95% nerealizovanih preporuka.

Mi smo svojevremeno ukazali i na svojevrstan sukob interesa u ovom kontekstu. Odluku o ovom uputstvu i tome da li će ono sadržavati i eventualne sankcije za neprovođenje preporuka donosi gradonačelnik, čija je Kancelarija, primjera radi, od prethodne godine datih 25 preporuka u potpunosti realizovala tek 6, još 4 djelimično realizovala, a čak 15 preporuka, među kojima su 3 koje se ponavljaju čitavo desetljeće, nisu realizovane.

(N.N., Revizije info)