Regija i svijet

Srbija: DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA UTVRDILA DA JE SKUPŠTINA POGREŠNO EVIDENTIRALA NAJMANJE 118 MILIONA DINARA RASHODA

Skupština Srbije pogrešno je evidentirala rashode i izdatke u iznosu od najmanje 118 miliona dinara, dok u bilansu stanja na kraju 2021. godine nije iskazala nematerijalnu imovinu u vrednosti od najmanje 32.946.000 dinara, saopštila je Državna revizorska institucija (DRI).

U izveštaju DRI se navodi da je Skupština Srbije isplatila 43.916.000 dinara naknada za ishranu državnim službenicima i nameštenicima angažovanim u danima održavanja sednica parlamenta, na osnovu Odluke Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.

To je učinjeno u okviru ekonomske klasifikacije 411100 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih, umesto u okviru ekonomske klasifikacije 413100 – Naknade u naturi, što je u zaključku DRI navedeno kao nepravilnost.

Revizori navode da je kao nepravilnost registrovana i činjenica da je Skupština isplatila naknade troškova za korišćenje privatnog automobila u ukupnom iznosu od 73,08 miliona dinara poslanicima koji su na stalnom radu u parlamentu po osnovu ekonomske klasifikacije – Naknade troškova za zaposlene, umesto klasifikacije – Troškovi putovanja u okviru redovnog rada.

Parlament je platio za ostale kompjuterske usluge 1.116.000 dinara dobavljaču Color Media Communications iz Petrovaradina po osnovu Ugovora za uslugu istraživanja i analize tržišta profila na društvenim mrežama u okviru klasifikacije – Ostale kompjuterske usluge, umesto Ostale stručne usluge, dodaje DRI.

Skupština Srbije je dužna da podnese Državnoj revizorskoj instituciji pisani izveštaj o otklanjanju otkrivenih nepravilnosti ili nesvrsishodnosti, u roku od 90 dana, počev od narednog dana od dana uručenja ovog izveštaja, navodi se u objavi DRI.

(FoNet, 22.07.2022.)
Oznake