Komentari i analize

REVIZORI RS DOSAD OBJAVILI 12% PLANIRANIH IZVJEŠTAJA O FINANSIJSKOJ REVIZIJI ZA 2021. GOTOVO SVE DOSAD DATE OCJENE SU POZITIVNE.

Podsjetimo, u prošloj godini, Federalni ured za reviziju je od 101 revidiranog subjekta za svega 7 njih dao oba pozitivna mišljenja a za 12 bar jedno negativno, dok je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS, od 72 revidirana subjekta dala oba pozitivna mišljenja za čak 30 njih, a svega tri su dobila bar jedno negativno mišljenje.

Nakon što je 22.3. objavila izvještaje o provedenoj finansijskoj reviziji za 2021. za tri ministarstva Vlade RS, te, JZU Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske tri dana kasnije objavila je još 5 izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji za 2021.

Radi se o izvještajima o reviziji Službe predsjednika RS, Agencije za državnu upravu, Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS i Ombudsmana za djecu RS, koji su dobili pozitivno mišljenje za obje komponente finansijske revizije, te, Gender centra RS, koji je dobio pozitivno mišljenje za finansijske izvještaje a mišljenje s rezervom za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

U dosad provedenim revizijama, dakle, preovlađuju pozitivne ocjene, čiji je procenat, u radu Glavne službe za reviziju, inače, glavna zamjerka opozicije u Republici Srpskoj i izvor zavisti vlasti u Federaciji BiH. Opozicioni poslanici u Narodnoj skupštini RS su, naime, u prethodnoj godini iznijeli brojne zamjerke na rad aktuelnog glavnog revizora, optužujući ga da “nije nezavisan, već u službi vladajuće stranke”, a ministri u Vladi FBiH su se u skandaloznom ataku na nezavisnost Federalnog ureda za reviziju i njenog čelnog čovjeka pozivali upravo na stepen pozitivnih ocjena Glavne službe za reviziju RS, žaleći se na ocjene koje oni dobijaju od Federalnih revizora i lamentirajući “Pa jesmol mi tako loši?”.

Podsjetimo, u prošloj godini, Federalni ured za reviziju je od 101 revidiranog subjekta za svega 7 njih dao oba pozitivna mišljenja a za 12 bar jedno negativno, dok je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS, od 72 revidirana subjekta dala oba pozitivna mišljenja za čak 30 njih, a svega tri su dobila bar jedno negativno mišljenje. Što u najmanju ruku govori o različitom stepenu kritičnosti entitetskih institucija za reviziju javnog sektora.

Napomenimo da je Glavna služba za reviziju javnog sektora prva krenula sa objavom izvještaja o provedenim finansijskim revizijama za 2021. godinu. I do sada je već realizovala 12%, od 78 planom za ovu godinu predviđenih finansijskih revizija.

(N.N., Revizije info)