Regija i svijet

REVIZORI EU PROVJERAVAJU DA LI JE 90 MILIJARDI EURA POMOĆI RADNICIMA I PREDUZEĆIMA U PANDEMIJI, EVROPSKA KOMISIJA UTROŠILA ISPRAVNO. NAŠI?

Evropski revizorski sud, početkom ove sedmice, objavio je da počinje rad na reviziji kojom će utvrditi da li je Evropska komisija efikasno odgovorila na rizik od nezaposlenosti u EU u vezi s pandemijom putem instrumenta SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), čijih je 90 milijardi Eura već potrošeno. Ono što je “na prvu” očigledno je da, za razliku od BiH, kod njih političarima na vlasti ne pada na pamet da revizorima govore kako “nije vrijeme za takve revizije” i da se “bave stvarima kojima ne bi trebali”, te, da ih naizmjenično ignorišu i vrijeđaju, da ih pokušavaju staviti pod kontrolu i ispravljati im izvještaje i da odbijaju priznati odgovornost za dokazane mahinacije sa novcem namijenjenim za očuvanje radnih mjesta u pandemijskoj krizi. S druge strane, za razliku od nekih u BiH, evropski revizori se bave važnim, aktuelnim temama, nastojeći održati transparentnost, ispravnost i zakonitost trošenja javnog novca. A ne otaljavaju posao, gledajući da im fokus bude što dalje od onoga što vlast nastoji prikriti i ponašajući se kao reklamna agencija zadužena za uljepšavanje slike stvarnosti u kojoj živimo.

Nakon što je 2020. izbila pandemija bolesti COVID-19, države članice EU bile su prisiljene preduzeti ozbiljne restriktivne mjere, koje su, u suštini, predstavljale privremeno zatvaranje različitih sektora privrede. Zbog toga su uvele programe za podršku radnicima čija je egzistencija bila ugrožena ovim zatvaranjem. U tu svrhu kreiran je instrument SURE – instrument za privremenu podršku radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u vanrednim situacijama – kojim upravlja Evropska komisija. Tim je programom EU omogućeno izdavanje kredita u vrijednosti do 100 milijardi eura za programe država članica, namijenjenih pružanju podrške radnicima čija su primanja ugrožena zbog pandemije.

Instrument SURE zamišljen je i uveden kao odgovor na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19. Osmišljen je kao nadopuna programima država članica za očuvanje radnih mjesta – od tradicionalnih programa skraćenog radnog vremena i subvencija za plaće pa sve do novih programa podrške prihodima za samozaposlene osobe.

Član 122. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, naime, dozvoljava EU da preduzme posebne mere za podršku državama članicama u kriznim situacijama, uključujući ozbiljne ekonomske poremećaje. Komisija je predložila SURE 2. aprila 2020., a objavljena je kao Uredba Vijeća 2020/672 19. maja 2020.

Instrument SURE može se upotrijebiti i za podršku određenim mjerama povezanima sa zdravstvom. Taj instrument donosi znatnu promjenu u načinu finansiranja podrške EU jer se finansira kreditima koje je Komisija podigla na tržištima kapitala.

Za finansiranje instrumenta, Komisija je izdala socijalne obveznice, novi način finansiranja koji investitorima daje sigurnost da će sredstva koja stave na raspolaganje biti upotrijebljena u društveno korisne svrhe.

Pristup tim sredstvima ima 19 država članica koje učestvuju u primjeni instrumenta te ih mogu upotrijebiti u okviru svojih nacionalnih programa odgovora na pandemiju bolesti COVID-19. Međutim, u znak solidarnosti, svih 27 država članica EU pristalo je zajednički pružiti garanciju za kredite. U slučaju da određena država članica u budućnosti ne izvrši otplatu kredita, sve ostale države članice mogu se smatrati zajednički odgovornima za 25% ukupnog iznosa kredita razmjerno njihovom relativnom blagostanju. Za preostali iznos pruža se garancija iz budžeta EU.

„Najnovije procjene upućuju na to da je podršku iz instrumenta SURE primilo 31 milion osoba i 2,5 miliona preduzeća”, izjavila je Iliana Ivanova, članica Suda koja će predvoditi ovu reviziju. Dodavši:

„Već je isplaćeno gotovo 90 milijardi eura (od 94,4 koliko je, do kraja januara 2022. Vijeće odobrilo – op.a.). To je vrlo velik iznos podrške EU. Želimo istražiti je li Evropska komisija pružila efikasan odgovor s obzirom na njen cilj pružanja pomoći radnicima i preduzećima u EU pogođenima krizom kako bi se sačuvala radna mjesta.”

SURE iznosi kredita na dan 25.1.2022.

Inače, SURE je privremeni instrument i treba da prestane sa radom 31. decembra 2022. Ako se ozbiljni ekonomski poremećaji nastave, na osnovu prijedloga Komisije, Vijeće može odlučiti da ga svaki put produži za dodatnih šest mjeseci.

Ova revizija provodi se kao specijalna revizija, na zahtjev stalnih predstavnika devet država članica, koje su 17. marta 2021., zatražili su od Evropskog revizorskog suda da ocijeni efikasnost i efektivnost instrumenta SURE. U novembru 2021., budžetski odbor Evropskog parlamenta izrazio je interesovanje za reviziju kontrola koje su uspostavljene za instrument.

 (N.N., Revizije info)