Komentari i analize

PRVA NEGATIVNA OCJENA REVIZORA RS U OVOJ GODINI – ZA BOLNICU FOČA. VIŠAK OD 49 ZAPOSLENIH, KRŠENJE ZAKONA O PLATAMA, ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ITD.

Biće zanimljivo vidjeti kakav će stav prema ovom izvještaju zauzeti Odbor za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske, s obzirom da su u prethodnom mandatu njegovi članovi iz redova vladajuće koalicije sprječavali svaku raspravu o negativno ocjenjenim izvještajima i njihovo slanje u Narodnu skupštinu, što im je, inače, zakonska obaveza.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske, u petak 23.12., objavila je 5 izvještaja – 2 o provedenim finansijskim revizijma za 2021., 1 o provedenoj reviziji učinka i 2 o realizaciji preporuka datih prilikom finansijske revizije za 2019.

Ovim se broj realizovanih finansijskih revizija za 2021. popeo na 75, od 78 koliko ih je ukupno planirano za ovu godinu.

Jedan od, u petak, objavljenih izvještaja odnosi se na Grad Gradišku, koji je jedan od 25 dosad revidiranih subjekata sa obje pozitivne ocjene finansijske revizije – i za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima. Drugi je izvještaj o finansijskoj reviziji Javne zdravstvene ustanove Univerzitetska bolnica Foča za 2021.

Bolnica u Foči je za obje komponente finansijske revizije dobila negativnu ocjenu revizora. I to su prve (zasad ne znamo da li i jedine – jer nisu objavljena još 3 planirana izvještaja) negativne ocjene koje su revizori Republike Srpske izrekli nekome u finansijskoj reviziji za 2021.

Podsjećamo da su Federalni revizori, u finansijskoj reviziji za 2021. negativne ocjene dali za 16 institucija.

Iz konkretnih pojašnjenja ocjena datih Univerzitetskoj bolnici Foča vidljivo je da bi svaka druga ocjena bila neprimjerena. Tačnije, svojevrstan skandal.

Revizori su, naime, otkrili da je u Bolnici, na neodređeno vrijeme, zaposleno čak 49 izvršilaca više od broja predviđenog njenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Od čega 10 na radnim mjestima koja uopšte nisu sistematizovana, a 39 ih je višak na mjestima koja postoje po sistematizaciji. Čime je grubo prekršen Zakon o radu.

Takođe je konstatovano da je Bolnica u Foči prilikom obračuna plata rukovodiocima organizacionih jedinica i zaposlenima na specijalizaciji, naknada plata po osnovu obavljenog dežurstva i pripravnosti i uvećanja osnovne plate po osnovu posebnih i otežanih uslova rada ignorisala (dakle, kršila) Zakon o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske i Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti zdravstva u Republici Srpskoj.

Prekršen je i Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, jer Bolnica nije uopšte uspostavila pomoćne knjige nepokretnosti, postrojenja i opreme, na što je Zakon obavezuje.

I konačno, očekivano, kršen je i Zakon o javnim nabavkama.

“Tenderska dokumentacija u pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja za modernizaciju bolnice nije pripremljena prema propisanom modelu tenderske dokumentacije shodno članu 53. stav (3) tačka d. Zakona o javnim nabavkama.

Nabavke sredstava za higijenu, goriva, usluga zbrinjavanja medicinskog otpada, reagenasa, medicinskog potrošnog materijala, servisiranja medicinske opreme, potrošnog materijala za dijalizu, namještaja, gasa, opreme za video nadzor, lijekova i medicinskog materijala, alata i inventara, održavanje vozila i kompjuterske opreme u ukupnom iznosu od 777.886 KM izvršene su bez provođenja procedura javnih nabavki, što nije u skladu sa članom 6. i 18. Zakona o javnim nabavkama.”, navodi se, precizno, u izvještaju.

Dodatno, revizori su detektovali katastrofalno stanje u finansijskim izvještajima Bolnice, kršenje čitavog niza međunarodnih račuvodstvenih standarda i pravilnika, a negativno mišljenje za ovaj segment finansijske revizije argumentovali su sa čak 8 kvalifikacija.

Biće zanimljivo vidjeti kakav će stav prema ovom izvještaju zauzeti Odbor za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske, s obzirom da su u prethodnom mandatu njegovi članovi iz redova vladajuće koalicije sprječavali svaku raspravu o negativno ocjenjenim izvještajima i njihovo slanje u Narodnu skupštinu, što im je, inače, zakonska obaveza. Zbog čega ih je, na kraju, tadašnji predsjednik Odbora, iz opozicije, optužio da štite kriminal, korupciju i lične interese.

(N.N., Revizije info)