Novosti

PREDSTAVNIČKI DOM DRŽAVNOG PARLAMENTA PRIHVATIO 74 REVIZORSKA IZVJEŠTAJA I PREDLOŽENE ZAKLJUČKE KOMISIJE

Na 14. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održanoj 9.12.2020. usvojen je Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH.

Usvojeni su i izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2019. godinu.

I, u konačnici, usvojeni su i zaključci po kojima:

1. Predstavnički dom prihvata 74 izvještaja finansijske revizije institucija BiH za 2019. godinu, od kojih:
a) 65 izvještaja finansijske revizije institucija BiH čije je finansijsko poslovanje ocijenjeno revizorskim “pozitivnim mišljenjem” i “pozitivnim mišljenjem sa isticanjem predmeta”;
b) 9 izvještaja finansijske revizije institucija BiH čije je finansijsko poslovanje ocijenjeno revizorskim “mišljenjem s rezervom” i “mišljenjem s rezervom sa skretanjem pažnje”.

2. Predstavnički dom obavezuje rukovodstvo 44 institucije BiH, čije je finansijsko poslovanje u 2019. godini ocijenjeno revizorskim “pozitivnim mišljenjem sa skretanjem pažnje”, na preduzimanje svih potrebnih mjera iz nadležnosti svake institucije posebno, kako bi se izbjegle dalje posljedice pojava na koje je revizija skrenula pažnju pri isticanju predmeta u “pozitivnom mišljenju”, a posebno da materijalnost takvih nalaza revizije eventualno ne preraste u buduće kvalifikacije u narednom izvještaju revizije.

3. Predstavnički dom usvaja predložene zaključke Komisije za 9 institucija BiH, sadržane u pojedinačnim komisijskim mišljenjima za svaku instituciju BiH, a čiji su revizorski izvještaji finansijskog poslovanja za 2019. godinu bili predmet detaljne komisijske analize.

4. Predstavnički dom traži od Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva pravde BiH, Instituta za mjeriteljstvo BiH, Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i Agencije za nadzor nad tržištem BiH da svaka institucija zasebno posveti posebnu pažnju daljem jačanju svog sistema internih kontrola s ciljem povećanja efikasnosti finansijskog poslovanja i pouzdanosti finansijskog izvještaja.

5. Predstavnički dom traži od Vijeća ministara BiH da najkasnije do kraja 2020. godine razmotri revizorske izvještaje za 2019. godinu Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva pravde BiH, Instituta za mjeriteljstvo BiH, Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i Agencije za nadzor nad tržištem BiH, te da uspostavi odgovarajući nadzor nad realizacijom ovih zaključaka.

Inače, Komisija za finansije i budžet ovog doma je posao oko pripreme materijala za ove tačke dnevnog reda Predstavničkog doma, započet još 13.10., na 18. sjednici ove komisije, završila tek 07.12., kada je održana prva sljedeća sjednica Komisije – dva dana pred sjednicu Predstavničkog doma. I sa dvomjesečnim kašnjenjem u odnosu na svoj godišnji plan aktivnosti.

(TH, Revizije info)