Komentari i analize

“Pos’o je dobar, a para laka”: TEK TREĆA SJEDNICA KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUDŽET DOMA NARODA DRŽAVNOG PARLAMENTA U 2022. GODINI

Dok revizori završavaju izvještaje o finansijskoj reviziji za 2021. Komisija i Dom naroda još nisu zakazali sjednice na kojim će biti razmotreni izvještaji o finansijskoj reviziji za 2020.

Danas, 14.06.2022., započela je, i nije završena, sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda državnog parlamenta. Dvadesetčetvrta od njenog konačnog konstituisanja u decembru 2019. (nakon prve postizborne krize) i tek treća u 2022. godini (u kojoj su se sjednice počele održavati nakon devetomjesečne pauze, izazvane posljednjom krizom).

Podsjetimo, u 2021. godini, Komisija je održavala sjednice tempom od jedne mjesečno, sve do 30.06. kada je održana posljednja sjednica u toj godini. Sljedeća je održana tek u martu 2022.

U međuvremenu Ured za reviziju institucija BiH završio je finansijsku reviziju za 74 institucije i objavio prateće izvještaje za svaku od njih (do 30.07.2021.). Osim za pojedinačne revizije, do kraja godine sačinjen je i Izvještaj o obavljenoj reviziji izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2020. godinu, kao i Sažetak revizorskih izvještaja svih revidiranih subjekata za 2020. godinu. Dodatno, provedene su četiri revizije učinka iz oblasti upravljanje taksama i naknadama u institucijama BiH, elektronsko upravljanje dokumentima, inspekcijski nadzor, te sistem javnih nabavki u institucijama BiH. Uz još dva izvještaja o praćenju realizacije preporuka iz ranijih godina realizovanih revizija učinka o upravljanju grantovima i o aktivnostima institucija BiH za provođenje zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći.

Komisija za finansije i budžet je sve ovo davno trebala razmotriti na svojim sjednicama i uputiti, sa odgovarajućim zaključcima, Domu naroda. Do kraja 2021. godine, pred komisijom su trebala biti obavljena i javna saslušanja revidiranih subjekata koji od Ureda za reviziju nisu dobili pozitivnu ocjenu za obje komponente finansijske revizije i razmotreni svi izvještaji o provedenoj finansijskoj reviziji za 2020. i napravljen izvještaj o tome, sa odgovarajućim zaključcima i preporukama za Dom naroda, koji je takođe do kraja te godine trebao obaviti raspravu na ovu temu i donijeti odgovarajuću odluku.

No, ništa od toga se još nije desilo.

Komisija za finansije i budžet je, naime, tek na prošloj sjednici, održanoj 23.05.2022., usvojila nacrt budžeta Ureda za reviziju za 2022. godinu i njegov Program rada s godišnjim planom revizije za 2022. godinu. Što je potpuno besmisleno, jer da su njih čakali revizori ne bi ni radili reviziju za 2021. godinu, koju, “uzgred rečeno”, upravo u ovom trenutku završavaju i do kraja sljedećeg mjeseca objavljuju izvještaje o njoj.

A dok revizori završavaju izvještaje o finansijskoj reviziji za 2021. Komisija i Dom naroda još nisu zakazali sjednice na kojim će biti razmotreni izvještaji o finansijskoj reviziji za 2020.

Na sjednici započetoj danas, a koja će se nastaviti sutra, Komisija je usvojila Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2020. godinu, 2 revizije učinka, jedan izvještaj o realizaciji preporuka i Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2021. godinu.

O 74 izvještaja o finansijskim revizijama, saslušanjima, itd. još uvijek – ništa.

A sad već više nije ni važno. Ako je poenta da se tek formalno odradi zakonska obaveza, bolje je da se obesmišljavanje rada institucija i destrukcija sistema ogole do kraja.

(N.N., Revizije info i Antikorupcija)