Podsjećanja

Podsjećanja (III 2020.): NAKON ŠTO SE S NJIM UPOZNAO CIJELI SVIJET, SAD ĆE I NAŠ PARLAMENT

Revizorski izvještaj o neradu naše vlasti na suzbijanju siromaštva i nejednakosti, nakon objave u domaćim medijima, te na web sajtu Međunarodne organizacije vrhovnih institucija za reviziju i časopisa International Journal of Government Auditing, razmatraće ovih dana i naš parlament, odnosno nadležna komisija. (U redovnoj nedjeljnoj rubrici Podsjećanja, portala Revizije info, tekst iz marta 2020.)

U utorak, 10.03.2020., zakazana je 7. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj su, među 7 tačaka dnevnog reda, i 2 izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH – izvještaj o reviziji učinka na temu „Spremnost institucija BiH da odgovore na preuzete obaveze iz Programa održivog razvoja do 2030. godine“, te izvještaj „Praćenje realizacije preporuka revizije učinka“.

Izvještaj „Spremnost institucija BiH da odgovore na preuzete obaveze iz Programa održivog razvoja do 2030. godine“ objavljen je u oktobru 2019. a informacija o ovoj reviziji, u februaru 2020. našla se i na zvaničnoj web stranici časopisa International Journal of Government Auditing, Međunarodne organizacije vrhovnih institucija za reviziju (INTOSAI), koja je na svojoj web stranici objavila i kompletan izvještaj o ovoj reviziji, na engleskom jeziku.

Prethodno je vijest o ovoj reviziji, sa najznačajnijim zaključcima, našla svoje mjesto i u domaćim medijima.

Parlament, i u ovom slučaju, kasni sa svojom reakcijom.

U izvještaju je konstatovan krajnje nemaran odnos naše vlasti prema preuzetim međunarodnim obavezama. A, u suštini, prema vlastitim građanima, i kvalitetu njihovog života.

Preuzimanjem Agende 2030. BiH se obavezala da će, nizom mjera i aktivnosti, doprinositi postizanju Ciljeva održivog razvoja unutar države i biti trajno opredijeljena za poboljšanje uslova života.

Ovim programom BiH i njezine institucije trebalo je da se bave suzbijanjem siromaštva, nejednakosti, te nedovoljnim ekonomskim rastom, kao i lošim položajem ugroženih kategorija stanovništva. Trebalo je da se suoče sa dugoročnom nezaposlenošću, nezadovoljstvom mladih, niskim obrazovnim standardom, visokim stepenom percepcije korupcije u društvu, nasiljem u porodici, marginalizacijom ranjivih grupa, emigracijom, migracijama,…

No, nije urađeno, praktično, ništa.

Revizija je, naime, utvrdila da u četri godine, od 2015., kada je Agenda 2030 usvojena, u Ujedinjenim narodima, na konferenciji o održivom razvoju, u BiH nisu osigurane niti osnovne pretpostavke za njeno provođenje.

Iako ciljevi za BiH predstavljaju jedinstvenu priliku, a njihova implementacija u konačnici bolji životni standard građana, institucije BiH nisu iskoristile proteklo vrijeme na pravi način, te je potrebno preduzeti ubrzane aktivnosti kako bi BiH u konačnici ispunila preuzete međunarodne obaveze – navodi se u revizorskom izvještaju.

(TH, Revizije info, 09.03.2020.)