Komentari i analize

POD OPTUŽBAMA KAO PREPISANIM IZ REVIZORSKIH IZVJEŠTAJA, UHAPŠEN MINISTAR ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BIH MILOŠ LUČIĆ. SLJEDEĆI?

Za akciju Tužilaštva i SIPA-e, bili su dovoljni i samo nalazi državnog ureda za reviziju, koji je u izvještaju o finansijskoj reviziji ovog ministarstva za 2021. godinu, naveo čitav niz propusta, zbog čega je ovom ministarstvu prvi put nakon 2014. godine, odnosno nakon 6 godina pozitivnih ocjena, dalo mišljenje s rezervom za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima i čak 16 preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti.

Službenici Državne agencije za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine (SIPA BiH), postupajući po nalogu tužiteljice iz Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, su, uz asistenciju MUP-a RS, danas, 06.12., proveli akciju hapšenja aktuelnog ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloša Lučića.

Uhapšeni je osumnjičen za nezakonito trošenje sredstava namijenjenih za reprezentaciju, nezakonito servisiranje vozila kod neovlaštenih osoba, zloupotrebe pri zapošljavanju i niz drugih nezakonitosti.

Za počinjenje krivičnih djela za koja se sumnjiči bile su mu dovoljne svega dvije i po godine na funkciji ministra.

Miloš Lučić je, naime, na ovu funkciju imenovan tek 15. maja 2020., 19 mjeseci nakon opštih izbora 2018., kao treći kandidat DNS-a, tadašnjeg koalicionog partnera SNSD-a (treća sreća – rekli bi cinici).

Opozicija je tada upozoravala da se radi o osobi koja nema kvalifikacija vezanih za oblast kojom bi se trebao baviti, da je srednju školu završio za 5 godina a fakultet za 12 i da ima diplomu neakreditovanog Ekonomskog fakulteta Univerziteta za poslovne studije u Istočnom Sarajevu i da se ovakvim izborima degradira važnost određenih funkcija.

No, prošao je provjeru CIK-a i SIPA-e, koja ga sada hapsi, pa je postao ministar u, po ocjeni većine analitičara, najlošijem Vijeću ministara BiH do sada.

Ono što je interesantno je da o kvalifikacijama koje su navedene kao razlog hapšenja več duže vrijeme pišu i mediji, govori opozicija, a na njih upozoravaju i revizori.

U junu ove godine, objavljeno je da je ministar Lučić na ime reprezentacije u 2020. godini potrošio više od 25.500 KM a da su ukupno rukovodioci Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice na reprezentaciju u toj godini potrošili 50.579 KM (Pola pije pola Šarcu daje?)

Informacije su ovo koje je poslanica Mirjana Marinković-Lepić dobila, kao odgovor na svoje poslaničko pitanje, nakon skoro godinu dana čekanja (valjda je bio posao skupiti sve račune po kafanama i sabrati to, nakon oduzimanja).

Na slične zloupotreba sredstava ministra Lučića upozoravali su i brojni mediji, a portal Žurnal je svojevremeno otkrio i skandal sa dodjelom sredstava namijenjenih za obrazovanje Roma ministrovom stranačkom kolegi Marku Kubatliji i njegovom udruženju Kosmopolit, a da isto, čak nije ni provodilo nikakve aktivnosti koje se odnose na obrazovanje, niti se, prema dostupnim podacima, ikada bavilo rješavanjem problema Roma.

Konačno, za akciju Tužilaštva i SIPA-e, bili su dovoljni i samo nalazi državnog ureda za reviziju, koji je u izvještaju o finansijskoj reviziji ovog ministarstva za 2021. godinu, naveo čitav niz propusta, zbog čega je ovom ministarstvu prvi put nakon 2014. godine, odnosno nakon 6 godina pozitivnih ocjena, dalo mišljenje s rezervom za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima i čak 16 preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti.

A među uočenim problemima, revizori su naveli i da “Ministarstvo nije, u svim slučajevima, koristilo sredstva reprezentacije za namjene za koje su i odobrena”, a da je s računima kojima su troškovi opravdavani, bilo mahinacija.

“Nismo se mogli uvjeriti da su neki od nastalih troškova doista troškovi reprezentacije… Naime, na pojedinim računima ugostiteljskih objekata fakturisana je u najvećem dijelu konzumacija pića van uobičajenih okvira poslovnih protokola ili je bilo slučajeva da ugostiteljski objekat izda veliki broj fiskalnih računa u dužem vremenskom periodu u toku jednog dana (npr. 68 fiskalnih računa za ukupan iznos od 586 KM u vremenskom periodu od sedam sati ili 52 fiskalna računa za ukupan iznos od 709 KM u vremenskom periodu od osam sati)”, navodi se u revizorskom izvještaju.

Sa konta reprezentacije, su, protivno propisima, nabavljani i pokloni.

A zloupotrebi su konstatovane i kod korištenja voznog parka.

“Dokumentacija o službenim vozilima nije uredna i ažurna, tako da ne potvrđuje u potpunosti korištenje službenih vozila u poslovne svrhe”, naveli su revizori.

Inače, ukupni izdaci za upotrebu službenih vozila u 2021. godini su iznosili 121.799 KM i veći su za 35.871 KM u odnosu na prethodnu godinu.

“Analizom putnih naloga za upotrebu službenih vozila smo utvrdili da se ne popunjava kolona pređeni put u svim slučajevima za dnevno korištenje vozila, pojedina službena vozila se koriste neradnim danima (vikendom), evidentirane su loko vožnje preko 100 km, ne navode se informacije o nastanku štetnih događaja (sudar/oštećenje) na vozilima, postoji manji broj slučajeva plaćanja putarina za vozilo putem TAG28 uređaja, a da u nalogu nije evidentirano korištenje tog vozila na navedeni datum, kao i slučajevi da je u putnom nalogu navedena loko vožnja, a korišten je TAG uređaj za plaćanje putarine.”

Utvrđeno je da i ukoliko se neko vozilo pokvari da se u većini slučajeva ne osigurava predračun radova od izabranog dobavljača, niti se provjerava tržišna cijena rezervnih dijelova, kako je to predviđeno okvirnim sporazumom, a zahtjevi za servis u pojedinim slučajevima prave se nakon obavljene popravke vozila, znači retroaktivno.

Kao kuriozitet izdvajamo podatak da je na servisiranje jednog automobile kupljenog 2012. godine, do danas potrošeno više od 100.000 KM.

Revizori su, dalje, utvrdili da “i pored činjenice da su na određeno vrijeme zaposlena četiri savjetnika ministra, koliko je sistematizovano važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, Ministarstvo je angažovalo još jednu osobu u funkciji savjetnika u Kabinetu ministra po osnovu ugovora o djelu”, uz mjesečnu naknadu od 2.200 KM.

Propusti su konstatovani i kod javnih nabavki. Ministarstvo, naime, nije dokumentovalo istraživanje tržišta koje je osnova za planiranje vrijednosti javne nabavke. Revizori nisu mogli potvrditi da nije bilo preferiranja određene marke i tipa vozila u predmetnoj nabavci.

Itd.

No, nije uhapšeni ministar usamljeni slučaj u kontekstu navedenih kvalifikacija i medijskih natpisa. A za raščišćavanje sa kriminalom i korupcijom unutar institucija vlasti potrebno je da ne bude usamljeni slučaj ni u kontekstu hapšenja i prosesuiranja.

(N.N., Revizije info & Antikorupcija)