OznakaRevizorski izvještaj

Neriješene misterije

Izvod iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2018. godinu

Hljeba preko pogače

Izvod iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Federalnog Ministarstva prostornog uređenja za 2018. godinu

Para ima – cesta nema

Ured za reviziju institucija Federacije BiH dao je mišljenje s rezervom Autocestama FBiH u Izvještaju o financijskoj reviziji za 2018. godinu. Revizori su...

Revizorske izvještaje nema ko da čita

Blokada u konstituisanju i radu vlasti u BiH, počela je da ozbiljno utiče na različite aspekte funkcionisanja sistema, što će, u konačnici, imati i ozbiljne...