Novosti

NASTAVLJA SE RAD NA PARALELNOJ REVIZIJI IZ OBLASTI RODNE RAVNOPRAVNOSTI, NA KOJOJ RADE REVIZORI SRBIJE, CRNE GORE I BIH, POD POKROVITELJSTVOM UN WOMEN

Na banjalučkom sastanku revizorski timovi su prezentovali preliminarne nalaze pojedinačnih revizija, čije se teme, u najvećoj mjeri odnose se na pretpostavke za unapređenje rodne ravnopravnosti u svim sferama društva.

Naredni bi se sastanak trebao održati u Beogradu početkom decembra kada će na dnevnom redu biti faza izvještavanja.

Podsjećamo, generalni revizori pet vrhovnih revizijskih institucija – Državne revizorske institucije Republike Srbije, Državne revizorske institucije Crne Gore, Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, Ureda za reviziju institucija u FBiH i Glavne službe za reviziju javnog sektora RS – su 24.02.2023. godine, u Beogradu, potpisale Sporazum o sprovođenju paralelne revizije učinka u sklopu Cilja održivog razvoja 5: „Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati sve žene i djevojčice“.

Ukazano je na potrebu da vrhovne revizijske institucije daju svoj doprinos u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja rodno zasnovane diskriminacije i nasilja, te uvođenja rodno odgovornog budžetiranja.

U skladu sa potpisanim Sporazumom vrhovne revizorske institucije provode paralelnu reviziju učinka radnog naziva „Ostvarivanje rodne ravnopravnosti“ i po okončanju revizije će objaviti zasebne izvještaje. Predmetna revizija učinka će se provoditi u skladu sa vlastitim zakonodavstvima i mjerodavnim smjernicama Međunarodne organizacije vrhovnih institucija za reviziju (INTOSAI).

Paralelna revizija se provodi uz tehničku podršku UN Women, u okviru regionalnog programa „Transformativno finansiranje za rodnu ravnopravnost – ka transparentnijem, inkluzivnijem i odgovornijem upravljanju na Zapadnom Balkanu” (2020-2024), dok finansijsku podršku projektu pruža Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

(Revizije info)