Regija i svijet

MAKEDONSKI REVIZORI UTVRDILI DA U AGENCIJI ZA UPRAVU NITI IMAJU DOVOLJNO STRUČNJAKA, NITI SVE POTREBNE PROCEDURE ZA UPRAVLJANJE INFORMACIONIM SISTEMOM

U redovnoj subotnjoj rubrici vijesti iz svijeta, objavljujemo informaciju o posljednjoj provedenoj reviziji Državnog ureda za reviziju Republike Sjeverna Makedonija, o kojoj je ovih dana objavljen prateći izvještaj.

Državni ured za reviziju Republike Sjeverna Makedonija izvršio je informatičku reviziju usklađenosti na temu „Informacioni sistem za registraciju, ispitivanje i zapošljavanje u Agenciji za upravu za sprovođenje nadležnosti u zapošljavanju u državnoj upravi“, kojom su obuhvaćeni procesi vezani za informacioni sistem i njihovu usklađenost sa zakonima, politikama i standardima koji se primjenjuju u Agenciji.

Izvršenom revizijom državni revizori su utvrdili nedovoljan broj zaposlenih u Odjeljenju za informatiku i podršku, a s obzirom na to da se cjelokupna procedura odvija putem informacionog sistema u Agenciji.

Takva situacija uzrokuje preopterećenost postojećih kadrova i dovodi u pitanje blagovremeno i efikasno obavljanje radnih zadataka.

S druge strane, revizori su konstatovali da nije obezbijeđena sekundarna lokacija, sa potrebnom informatičkom opremom i softverom, za nesmetano odvijanje postupka u slučaju prekida rada informacionog sistema na primarnoj lokaciji.

Što se tiče primjene najboljih praksi za IT sigurnost i sigurnost podataka, one se primjenjuju minimalno i nisu dokumentovane, odnosno ne postoji pisana politika ili procedura za način njihove implementacije.

Uspostavljeno stanje je rezultat malog broja zaposlenih iz oblasti IT-a, kao i nedostatka stručnog osposobljavanja za upravljanje postojećim informacionim sistemima.

Revizori su upozorili da ne postoji ograničenje mrežnog pristupa računarima u prostoriji za ispit i bazi podataka modula i ispitnih pitanja, sa vremenom pristupa, korisničkim imenom zaposlenog koji pristupa i radnjama koje se vrše tokom pristupa.

U cilju prevazilaženja uočenih nedostataka, date su odgovarajuće preporuke nadležnim licima u Agenciji za upravu.

(T.H., Revizije info / Izvor: DZR SM)