Regija i svijet

Kosovo: RADIONICA „POBOLJŠANJE REVIZORSKIH PRAKSI U OPŠTINAMA“

Pomoćnica generalne revizorke Nacionalne kancelarije revizije Kosova, Emine Fazliu zajedno sa direktorima revizorskih odeljenja, Farukom Rahmanijem i Zukë Zuka, učestvovali su na radionici „Poboljšanje revizorskih praksi u opštinama“ koju je organizovao OEBS 16, 18. i 23. novembra 2021. godine.

Na ovim radionicama bili su prisutni glavni finansijski službenici i interni revizori opština, kao i predstavnici Ministarstva administracije lokalne samouprave, gde su razgovarali o izazovima sa kojima se suočavaju opštine u primjeni preporuka Nacionalne kancelarije revizije i drugim izazovima.

Radionice su održane u regionu Prištine, Gnjilana i Peći, gde je gđa. Emine Fazliu predstavila glavna pitanja predstavljena u pojedinačnim izveštajima za 2020. godinu, za opštine kao što su mišljenje revizije, zaključak o usklađenosti, isticanje pitanja, sprovođenje preporuka, budžetski izazovi, izazovi u procesima prihoda, izazovi u procesima rashoda, kontingentne obaveze, potencijalne obaveze, potraživanja, upravljanje imovinom, troškovi za Covid – 19 i druga pitanja.

Zabrinutost koju su iznijeli predstavnici opština u vezi sa sprovođenjem preporuka odnosila se uglavnom na pogrešnu klasifikaciju rashoda po osnovu direktnih plaćanja iz trezora (sudske odluke /izvršenja) koji se povezuju sa kolektivnim ugovorom, odnosno jubilarne plate, obroci, putni troškovi, itd. kao i nefunkcionisanje sistema e-imovina.

Takođe, na ovim radionicama učesnici su visoko cijenili rad i stručnu saradnju revizora NKR-a, koji su se obavezali da će ubuduće više doprinijeti sprovođenju preporuka Nacionalne Kancelarije Revizije.

(NKR K / Revizije info)

Oznake