Regija i svijet

Kosovo: REVIZIJA “POCES LICENCIRANJA KORISNIKA GRAĐEVINSKIH I INDUSTRIJSKIH MINERALA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OD OVE AKTIVNOSTI”

Dobre prakse iz regije...

Nacionalna kancelarija revizije Republike Kosovo izvršila je javnu prezentaciju izvještaja „Proces licenciranja korisnika građevinskih i industrijskih minerala i zaštite životne sredine od ove aktivnosti“, kome su prisustvovali predstavnici Ministarstva ekonomije i životne sredine, Nezavisne komisije za rudnike i minerale, Agencije za zaštitu životne sredine, opštine Mališevo, Peć, Institucije ombudsmana, predstavnici civilnog društva i medija.

Pomoćnica Generalnog revizora, Vlora Spanca, rekla je da je svrha javne prezentacije ovog izvještaja podsticanje smislenog i efikasnog dijaloga sa svim zainteresovanim stranama u vezi sa rezultatima revizije i kako će date preporuke služiti za poboljšanje procesa licenciranja korisnika građevinskih minerala i zaštitu životne sredine od ove djelatnosti.

Cilj ove revizije bio je da procjeni postupak izdavanja licenci i dozvola za rudarske aktivnosti.

Rezultati revizije pokazali su da nadležne institucije nisu učinile dovoljno da zaštite životnu sredinu od ekonomskih operatera tokom razvoja rudarske djelatnosti, omogućavajući operaterima da rade bez ispunjavanja traženih kriterijuma, bez obezbjeđenja sigurnosti na terenu, a u nekim slučajevima i postupajući ilegalno.

U cilju zaštite životne sredine postoji potreba za unapređenjem sistema licenciranja za korišćenje minerala i posebnih delatnosti, kao i za unapređenje sistema izdavanja/praćenja odobrenja i ekoloških dozvola. Takođe je neophodno poboljšati upravljanje inspekcijama za korisnike minerala i povećati saradnju između centralnog i lokalnog nivoa institucija u oblasti zaštite životne sredine.

Ovaj izveštaj i preporuke treba da služe zakonodavcima i onima koji su odgovorni za upravljanje javnim novcem da povećaju odgovornost u postizanju strateških ciljeva koji se odnose na zaštitu životne sredine i jačanje sistema licenciranja ekonomskih operatera.

Vođa tima koji je sprovodio ovu reviziju, Labinot Sadiku, detaljno predstavio nalaze revizije i preporuke date relevantnim institucijama, ističući da je izdavanje licenci i dozvola od strane Nezavisne komisije za rudnike i minerale i Ministarstva ekonomije i životne sredine praćeno nedostacima. Oni su uglavnom povezani sa nedostatkom koordinacije sa drugim stranama tokom izdavanja dozvola, nedostatkom saglasnosti organa nadležnih za puteve, nedostatkom detaljnog programa sanacije, produženjem dozvola u odsustvu rekultivacije područja na kojima se eksploatišu minerali.

Poseban naglasak je na potrebu poboljšanja nadgledanja valjanosti procesa izdavanja ekoloških dozvola, nadgledanje operatera koji eksploatišu minerale, inspekciju eksploatatora minerala i sprovođenje kaznenih odredbi. U cilju adresiranja ovih važnih pitanja dato je 17 preporuka.

Predstavnici institucija koje su bile dio procesa revizije izrazili su spremnost da pripreme akcione planove definišući mjere koje treba preduzeti, odgovorna lica i rokove za sprovođenje preporuka

Predmet revizije su bile Nezavisna komisija za rudnike i minerale, Ministarstvo ekonomije i životne sredine, Inspektorat opštine Peć i Inspektorat opštine Mališevo. Revizija je obuhvatila period 2019. godine, dok su za potrebe poređenja uzete godine 2020. i 2018.

(NKR RK / Revizije.info)