Novosti

KOMISIJA ZA FINANSIJE I BUDŽET PLAN ZA OKTOBAR IZVRŠAVA U DECEMBRU

Iako je planom rada za 2020. godinu razmatranje Zbirnog mišljenja o revizorskim izvještajima finansijskog poslovanja institucija BiH za 2019. godinu s pojedinačnim mišljenjima o revidiranim institucijama BiH, bilo planirano za oktobar 2020., Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma državnog parlamenta ovu je svoju obavezu realizovala tek danas, 7. decembra.

Drugu obavezu iz plana za oktobar – javna „saslušanja“ revidiranih institucija – Komisija je obavila na sjednici od 13.10. Ali je nakon toga uslijedila gotovo dvomjesečna pauza u radu, pa je prirodni epilog tih saslušanja, u vidu usvajanja dokumenta u kome su objedinjeni zaključci sa tih saslušanja uslijedio tek na današnjoj sjednici.

Danas je, dakle, usvojeno Zbirno mišljenje o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2019. godinu, s prijedlozima zaključaka i dva priloga koji čine cjelinu Zbirnog mišljenja. Prvi prilog je Mišljenje Komisije o 64 izvještaja finansijske revizije institucija BiH za 2019. čije je finansijsko poslovanje ocijenjeno revizorskim „pozitivnim mišljenjem“ i „pozitivnim mišljenjem sa skretanjem pažnje“. Drugi prilog je devet pojedinačnih mišljenja Komisije o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2019. godinu čije je finansijsko poslovanje ocijenjeno revizorskim „mišljenjem s rezervom“ i „mišljenjem s rezervom sa skretanjem pažnje“.

O ovome bi, u nastavku, na sjednici zakazanoj za srijedu, 09.12., trebao raspravljati Predstavnički dom državnog parlamenta.

Pomenimo i da su na današnjoj sjednici Komisije usvojene i tri inicijative poslanika, povezane sa aktuelnom pandemijskom krizom, od kojih se dvije odnose na obaveze Vijeća ministara o informisanju državnog parlamenta o stanju po pitanju Pandemije i mjera koje se preduzimaju, a treća na prijedlog za smanjenje stope poreza na dodatu vrijednost na sve pružene usluge u turizmu, ugostiteljstvu i putničkom saobraćaju sa 17 na 5%.

(TH, Revizije info)