Komentari i analize

ČEMU SLUŽI INTERNA REVIZIJA?

Osim što pomaže u ostvarenju ciljeva tvrtke, važno je napomenuti da je interna revizija jedan od značajnih faktora prevencije, a i detekcije prijevara. Prema...