Komentari i analize

JOŠ GRAD GRADIŠKA, BOLNICE U TREBINJU I FOČI I DOMOVI ZDRAVLJA U ČAJNIČU I KALINOVIKU

Nepune tri sedmice do kraja godine Glavnoj službi za reviziju javnog sektora RS ostalo je da realizuje još svega 5, od ukupno u ovoj godini planiranih 78 izvještaja o provedenim finansijskim revizijama za 2021.

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS juče, 12.12. objavila je, za nju, neuobičajeno veliki „paket“ izvještaja. Najveći u ovoj godini. Objavljeno je ukupno 8 izvještaja – 6 o provedenoj finansijskoj reviziji za 2021., jedan pregled provođenja preporuka finansijske revizije iz ranijih godina (konkretno iz finansijske revizije za 2019.) i jedna reviziju učinka.

Podsjećamo da smo dosad, u više navrata, kao možda najpozitivniji aspekt rada Glavne službe za reviziju javnog sektora RS isticali upravo njenu praksu da izvještaje objavljuje u malim grupama ili čak pojedinačno. Nasuprot Federalnom i državnom uredu za reviziju, koji praktikuju objave u većim grupama izvještaja (državni je čak do prije par godina objavljivao svih 74 odjednom).

Poenta je u tome da se takvim “usitnjenim” pristupom povećava transparentnost, jer se omogućava medijima da javnosti u dužem roku kontinuirano prezentiraju informacije iz revizorskih izvještaja i da se posveti pažnja pojedinačnim izvještajima i institucijama na koje se odnose, umjesto da sve bude svedeno na jedan zbirni pregled (kako je to najčešće završavalo kod institucija koje su praktikovale objavljivanje svih izvještaja odjednom, po finalizaciji svakog od njih).

Posljednjim objavama, realizacija planiranih finansijskih revizija za 2021. godinu dostigla je 94%. Odnosno, nepune tri sedmice do kraja godine (i krajnjeg roka za realizaciju) Glavnoj službi za reviziju javnog sektora RS ostalo je da realizuje još svega 5, od ukupno u ovoj godini planiranih 78 izvještaja o provedenim finansijskim revizijama za 2021. To su izvještaj za Grad Gradiška i 4 javne zdavstvene ustanove (bolnice u Trebinju i Foči, te domovi zdravlja u Čajniču i Kalinoviku).

Preostala je i realizacija dvije revizije učinka (od 6 planiranih), te jedan naknadni pregled provođenja preporuka iz izvještaja revizije učinka iz prethodnih godina (od 4 planirana).

Podsjećamo da prethodnih godina Glavna služba nije uspjevala da u potpunosti ispuni svoj plan u predviđenom roku. Te je, recimo, za realizaciju u prošloj godini planirani kontroverzni izvještaj o finansijskoj reviziji za JPŠ “Šume Republike Srpske”, objavljen tek 31. januara ove godine.

(T.H., Revizije info)