Podsjećanja

IX 2021.: REVIZORI RS KAO NA EVROVIZIJI – SUSJEDIMA NAJBOLJE OCJENE

U rubrici Podsjećanja, još jedan tekst portala Revizije info iz septembra 2021.: Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske provela je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Državne revizorske institucije Republike Srbije za 2020.

Najveći izazov za Evropsku uniju radija i televizije (EBU), u čijem se okrilju organizuje Eurosong i najveće kontraverze, vezane su za glasanje za “pjesmu Evrovizije”. A najviša kritika, u tom kontekstu, izaziva običaj međusobne “razmjene bodova” između određenih država, odnosno, davanja susjedima ocjena koje, po kritičarima te pojave, nemaju veze sa kvalitetom pjesama. Skandinavci su poznati po tome da dijele bodove jedni drugima, a izuzetak nije ni jugoistočna Europa. Tako na prostorima bivše Jugoslavije novonastale države uglavnom glasaju jedna za drugu. Pritom, čak i oni koji ne vjeruju da se radi o dogovoru o razmjeni bodova, konstatuju da je primjetno da se takve stvari dešavaju na Eurosongu.

Revizija javnih institucija i preduzeća, naravno nije Eurosong. Ali da provođenje međusobne revizije između revizorskih institucija koje blisko sarađuju, kao što su to Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Državna revizorska institucija Republike Srbije, izaziva svojevrsne kontroverze, nalik onim evrovizijskim, to je činjenica.

Od institucije koju opozicija u Republici Srpskoj optužuje da je pod političkim uticajem vlasti i da ne pokazuje dovoljnu kritičnost u provođenju revizija institucija i preduzeća pod kontrolom te vlasti, teško da možete očekivati kritičnost prema vrhovnoj revizorskoj instituciji Srbije. Pogotovo u situaciji kad su dobre veze sa ovom zemljom i njihovo nenarušavanje ključni politički cilj vlasti ovog entiteta.

Ali i bez toga, radi se o dvjema institucijama koje imaju vrlo bliske i intenzivne kontakte, potpisan Sporazumom o međusobnoj profesionalnoj saradnji, provode paralelne revizije učinka,… A, pri tome je, u tom odnosu, DRI Srbije, u dominantnom položaju.

Rezultati provedene revizije Godišnjeg finansijskog izvještaja Državne revizorske institucije Republike Srbije koji obuhvata: Bilans stanja na dan 31.12.2020. godine, Izvještaj o izvršenju budžeta za godinu koja se završava na taj dan i pisana obrazloženja za koja nisu propisani obrasci, su, u tom kontekstu, očekivani.

Na svega 14 strana izvještaja o ovoj reviziji nema nijednog podatka koji bi ukazivao na postojanje i najmanje nepravilnosti u radu ove institucije.

“Revizijom, nisu utvrđene neusklađenosti u odnosu na regulativu koja definiše proces nabavki… Revizijom nisu utvrđene neusklađenosti u odnosu na regulativu koja definiše proces pripreme i donošenja finansijskog plana… Revizijom nisu utvrđene neusklađenosti u odnosu na regulativu koja definiše proces obračuna i isplate rashoda za zaposlene… Uspostavljenim sistemom internih kontrola u Instituciji, stvorene su pretpostavke za funkcionisanje istih na način da obezbijede istinito i fer izvještavanje…”, navodi se u izvještaju.

“Po našem mišljenju, Godišnji finansijski izvještaj Državne revizorske institucije Republike Srbije istinito i objektivno prikazuje, u svim materijalnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2020. godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja.”, kaže se u ocjeni koju je potpisao Glavni revizor Republike Srpske Jovo Radukić.

U skladu sa iskazanim pozitivnim mišljenjem, revizori Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, Državnoj revizijskoj instituciji Republike Srbije nisu dali nijednu preporuku za otklanjanje uočenih nedostataka. Jer ih, po podacima u objavljenom izvještaju, naprosto, nisu uočili.

No… u obaveznom segmentu svakog izvještaja “Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja” se navodi standardna ograda:

“Naš cilj je da steknemo razumno uvjeravanje o tome da li finansijski izvještaji, kao cjelina, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze uzrokovane prevarom ili greškom, kao i da sačinimo i objavimo revizijski izvještaj, koji sadrži naše mišljenje. Razumno uvjeravanje predstavlja visok nivo uvjeravanja, ali nije garancija da će revizija, koja je izvršena u skladu sa ISSAI standardima revizije uvijek otkriti materijalno značajne pogrešne iskaze kada oni postoje.
Pogrešni iskazi mogu nastati kao posljedica prevare ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako, pojedinačno ili zajedno, mogu uticati na ekonomske odluke korisnika koje se donose na osnovu finansijskih izvještaja.
Zbog činjenice da se revizija sprovodi provjerom na bazi uzorka i da u sistemu internih kontrola i računovodstvenom sistemu postoje inherentna ograničenja, postoji mogućnost da pojedine materijalno značajne greške ostanu neotkrivene.”

Inače, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske prvi put je angažovana na provođenju finansijske revizije Državne revizorske institucije Republike Srbije.

(N.N., Revizije info, 27.09.2021.)