Komentari i analize

I VASO PELAGIĆ OD REVIZORA RS DOBIO NEGATIVNU OCJENU

Samo 3 dana nakon JZU Univerzitetska bolnica Foča, još jedna javna zdravstvena ustanova u RS - Dom zdravlja „Vaso Pelagić“ Čajniče – dobila je negativnu ocjenu revizora. I to i za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS kao da ono najgore odlaže i ostavlja za kraj godine.

Od 42 izvještaja o finansijskim revizijama za 2021. koji su prvi objavljeni ove godine (u periodu od 22.03. do 17.06.2022.) njih čak 36 odnose se na institucije koje su dobile jednu (13) ili obje (23) pozitivne ocjene, dok se ostalih 6 odnose na institucije koje su za obje komponente dobili „mišljenje s rezervom“. Od 31 institucije, o kojim su izvještaji objavljeni u nastavku (od 23.06. do 12.12.) njih 25 imaju „mišljenje s rezervom“ za obje komponente finansijske revizije, a tek 6 jednu (5) ili obje (1) pozitivne ocjene. I, konačno, u zadnjih 7 dana (tačnije od 23. do 26.12.) objavljena su još 3 izvještaja, od kojih se jedan odnosi na instituciju koja je dobila obje pozitivne ocjene, ali dva su prvi izvještaji sa negativnim ocjenama u ovoj godini – i to oba sa obje negativne ocjene, i za finansijske izještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima. (Napominjemo da su 4 dana do kraja godine neobjavljena još 2 izvještaja iz plana za ovu godinu)

Prva institucija koja je dobila negativnu ocjenu revizora, u finansijskoj reviziji za 2021., bila je JZU Univerzitetska bolnica Foča, a samo samo tri dana kasnije objavljen je izvještaj za JZU Dom zdravlja „Vaso Pelagić“ Čajniče, koja je, takođe, dobila „negativno mišljenje“ revizora i za finansijske izvještaje i za usklađenost sa zakonima. I 19 preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti, grešaka i nezakonitosti.

Revizori su i kod “Vase Pelagića” (kao i u Bolnici u Foči) registrovali viškove zaposlenih. Tačnije da je jedan izvršilac zaposlen na radnom mjestu koje uopšte nije sistematizovano, a na četiri radna mjesta na kojima je sistematizovan po jedan izvršilac zaposlena su dva izvršioca, što nije u skladu sa Zakonom o radu.

Zakon o radu prekršen je i zaključivanjem 12 ugovora o djelu za poslove koje spadaju u redovne radne obaveze stalno zaposlenih u toj ustanovi.

Dodatno, primijenjeni koeficijenti za obračun naknada za dežurstvo zaposlenih veći su u odnosu na koeficijente propisane Zakonom o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske.

Uočeno je i da je putem blagajne vršeno plaćanje nabavki roba i usluga za različite namjene iznad propisanog iznosa za pojedinačne transakcije, a polog novca na poslovne račune nije vršen u propisanim rokovima.

Došlo je i do kršenja Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, jer JZU Dom zdravlja „Vaso Pelagić“ Čajniče nije uspostavila pomoćne knjige nepokretnosti, postrojenja i opreme i zaliha.

A nije moglo proći ni bez kršenja Zakona o javnim nabavkama. Revizori su, naime, utvrdili da su nabavke materijala, goriva, uglja, opreme i usluga u iznosu od 62.057 KM izvršene bez provođenja procedura javnih nabavki.

Dodatno, revizori su detektovali katastrofalno stanje u finansijskim izvještajima “Vase Pelagića”, kršenje čitavog niza pravilnika i međunarodnih račuvodstvenih standarda, a negativno mišljenje za ovaj segment finansijske revizije argumentovali su sa čak 8 kvalifikacija.

Spomenimo, na kraju, da je ovo prva revizija koju je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS provela nad JZU Dom zdravlja “Vaso Pelagić” Čajniče, u 22 godine svog postojanja.

(T.H., Revizije info)