Regija i svijet

HRVATSKA NA DNU EU – GUBI POLOVINU ZAHVAĆENE VODE A SAMO 7% OTPADNIH VODA SE PROČIŠĆAVA

Državni ured za reviziju Hrvatske suočio je tamošnju javnost sa poražavajućim podacima o vodosnabdijevanju, odnosno efikasnosti unaprjeđenja kvalitete vode i njene dostupnosti za ljudsku potrošnju, te o stepenu priključenosti stanovništva na sisteme javne odvodnje te pročišćavanja komunalnih otpadnih voda. Odlična je to tema i za sve 4 bosanskohercegovačke revizorske institucije. Mada je već u startu jasno da koliko god su podaci za Hrvatsku loši, naši su mnogo lošiji. Nama na Balkanu, valjda, jedino i ostaje da se takmičimo u tome ne ko je bolji, nego ko je gori. (Revizije info)

U hrvatskoj javnoj vodoopskrbi gubi se polovica zahvaćene vode, više od 250.000 stanovnika nema pristup vodi za ljudsku potrošnju, a samo sedam posto otpadnih voda pročišćava se sukladno zakonodavstvu EU-a. Prosjek EU-a je 82 posto. Hrvatska je s 57,4 stanovništva priključenog na sustav javne odvodnje komunalnih otpadnih voda, na dnu ljestvice država članica EU-a.