Novosti

GLAVNA SLUŽBA ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA RS NA ČETVRTINI REALIZACIJE SVOG PLANA FINANSIJSKIH REVIZIJA ZA 2023. GODINU

Preovladavaju pozitivne ocjene.

Od 31.03.2023., kada je objavila prvih 9 izvještaja o finansijskoj reviziji za 2022. pa do sada, Glavna služba za reviziju javnog sektora objavila je ukupno 22 izvještaja o finansijskoj reviziji za 2022., što je 25,6% ovogodišnjeg plana od 86 finansijskih revizija.

Po planu, do kraja jula, dakle, za nešto više od dva mjeseca ostalo joj je da završi reviziju i objavi izvještaje za još 32 institucije, a onda u naredna 4 mjeseca, do kraja 2023. godine, još toliko.

Preovladavaju pozitivne ocjene. Od 22 dosad revidirane institucije 13 ih ima pozitivno mišljenje za obje komponente finansijske revizije – i za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima. Još 5 ih ima jednu pozitivnu ocjenu i jedno mišljenje s rezervom. A 4 po dva mišljenja s rezervom. Izrečenih negativnih ocjena nema.

Podsjetimo da je nedovoljna kritičnost glavna zamjerka nezavisnih analitičara i opozicije na rad revizora u RS, pod aktuelnim rukovodstvom.

Dodajmo da ostale vrhovne revizijske institucije u BiH još nisu počele sa objavom izvještaja. Prošle godine Ured za reviziju institucija u FBiH izvještaje je počeo objavljivati 01.06., Ured Brčko distrikta 20.06., a državni ured 24.06.

(T.H., Revizije info)