Regija i svijet

ECA Journal: NOVA ZAJEDNIČKA POLJOPRIVREDNA POLITIKA EU STVARA NOVE HORIZONTE

Evropski parlament, Vijeće i Komisija postigli su u junu ove godine sporazum o novoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU, koja će se primijenjivati od 2023. Tema je ovo kojoj je posvećen, prošle sedmice objavljeni, novi broj časopisa Evropskog revizorskog suda. Mi informaciju o ovome donosimo u (zaludnoj) nadi da će i bh. političari pročitati nešto od objavljenog u ovom časopisu, shvatiti koliku pažnju poljoprivredi pridaju razvijene zemlje svijeta i konačno osmisliti neku razumnu politiku u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Šta ste jeli danas? Odakle dolazi? Da li je proizveden održivo, na klimatski neutralan i pošten način? Je li bilo sigurno jesti? To su pitanja koja ne možete uzeti u obzir svaki put kad nešto pojedete, ali koja su vrlo relevantna dugoročno. To su također teme za koje nova Zajednička poljoprivredna politika EU (ZPP) nudi zakonodavni okvir, kako bi se pružilo više mira i proizvođačima i potrošačima poljoprivrednih proizvoda.

Evropski parlament, Vijeće i Komisija postigli su 25. juna 2021. godine sporazum o novom ZPP-u koji će se primijeniti od 2023. godine. Pregovori su trajali oko tri godine, s tim što je novi prijedlog ZPP-a Komisije predstavljen 2018. godine, nakon čega je uslijedilo 25 trijaloga, tri super trijaloga, jedan jumbo trijalog i preko 100 tehničkih sastanaka između dvije-tri pregovaračke strane. S dobrim razlogom, budući da nisu samo finansijski ulozi visoki, s tim što je ZPP jedna od glavnih budžetskih linija u budžetu EU, već su i ekonomske, ekološke i socijalne posljedice akcija koje treba preduzeti ogromne. S novim sporazumom o ZPP-u namjera je uvesti novi model isporuke, prilagođeniji potrebama država članica da se pozabavi ekonomskim, klimatskim i okolišnim i socijalnim dimenzijama koje novi ZPP treba riješiti.

Kao vanjski revizor Europske unije, Evropski revizorski sud je objavio brojne izvještaje koji se odnose na ZPP, pokrivajući širok raspon akcija ZPP-a i njihov uticaj.

U ovom broju časopisa ERS-a akcenat je na temi donošenja poljoprivredne politike, ključnih prijedloga za novi ZPP, njegovoj vezi s drugim područjima politike i tome kako su novi uključeni akteri primili ovaj sporazum, od poljoprivrednika do revizora, od izvršnih vlasti do nevladinih organizacija. Akademski stručnjaci, stručnjaci iz evropskih institucija, ali i poljoprivrednici procjenjuju što novi ZPP može pružiti, u pogledu prilika, propuštenih šansi i daljnjih detalja o implementaciji koji tek treba dostaviti.

Iz sadržaja najnovijeg broja ECA Journal-a izdvajamo:

13 Može li novi ZPP pomoći poljoprivredi EU da ispuni ciljeve iz Evropskog zelenog sporazuma? Profesor Alan Matthews, Odjel za ekonomiju, Trinity College Dublin, Irska

30 Nova ZPP – nadovezujući se na tranziciju u Europi Intervju s Januszom Wojciechowskim, povjerenikom za poljoprivredu

37 ‘Moramo podržati naše poljoprivrednike da postignu ciljeve za društvo u cjelini’ Intervju s Julijom Klöckner, njemačkom ministricom za hranu i poljoprivredu

39 Učinak u srcu nove zajedničke poljoprivredne politike Mihail Dumitru, zamjenik generalnog direktora za poljoprivredu i ruralni razvoj. Evropska komisija

47 Višestruke interakcije između poljoprivrede i kvaliteta našeg života čine novi ZPP – i njegovu reviziju – relevantnijim nego ikad. Intervju sa Samom Jerebom, članom ECA-e i predsjedavajućim revizorske komore ECA-e Održiva upotreba prirodnih resursa

62 Pregled revizora o radu Evropskog revizorskog suda na ZPP-u nakon 2020. godine Liia Laanes i Charlotta Törneling, Uprava za održivo korištenje prirodnih resursa

92 Procjena slovenskog praćenja efikasnosti projekata ruralnog razvoja Napisali Erika Rupnik i Maša Želenik, Revizijski sud Republike Slovenije

103 Nova ZPP odražava osnovne ambicije EP-a da bude više redistributivan, zeleniji i socijalno pravedniji Intervju s Norbertom Linsom, članom EP-a i predsjednikom Odbora EP-a za poljoprivredu i ruralni razvoj

108 Nova ZPP: veća ovlaštenja državama članicama za prilagođena rješenja značit će veće potrebe za odgovornošću nacionalnih parlamenata Intervju s Luisom Capoulasom Santosom, predsjednikom Odbora za evropske poslove parlamenta Portugala

117 Ispunjavanje ambicija mladih poljoprivrednika: uslov za uspjeh novog ZPP-a Diana Lenzi, Europsko vijeće mladih poljoprivrednika (CEJA)

121 Biološka raznolikost i reforma ZPP – što se više stvari mijenja, to će više ostati iste. Harriet Bradley i Ariel Brunner, BirdLife Europe i Central Asia.

(ECA / Revizije info)