Komentari i analize

DÉJÀ VU: GLAVNA SLUŽBA ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA RS TRI MJESECA BEZ OBJAVLJENOG IZVJEŠTAJA O PROVEDENIM FINANSIJSKIM REVIZIJAMA

Manje od dvije sedmice, do kraja perioda predviđenog za realizaciju godišnjeg plana finansijskih revizija za 2021. godinu, stoji obaveza izvršenja i objavljivanja izvještaja o finansijskoj reviziji za 2020. godinu za još 12 institucija u Republici Srpskoj.

Balkanski inat ili nezainteresovanost za svoj posao i vlastito poboljšanje? – ko će ga znati. Ali vrlo rašireni ovdašnji običaj da se ne uči ni na vlastitim greškama, a pogotovo da se ne uvažavaju tuđe primjedbe, bez obzira koliko argumentovane bile, karakteriše i rad Glavne službe za reviziju javnog sektora RS.

Tako je ponovo, kao i prethodne godine u ovo doba, prošlo tri mjeseca a da Glavna služba za reviziju javnog sektora nije realizovala nijednu reviziju planiranu za period 1.9.-15.12.

Podsjetimo, plan finansijskih revizija Glavne službe za reviziju javnog sektora RS sastoji se iz dva dijela. Jednog za period od početka godine do 31.08., a drugog za period od 1.9. do 15.12.2021.

Prvi dio plana, ovaj do 31.08., koji je sadržao obavezu provođenja i objavljivanja izvještaja o finansijskoj reviziji za 2020. godinu 60 institucija u RS, Glavna služba za reviziju uspješno je realizovala objavivši zadnji izvještaj iz ovog paketa (o finansijskoj reviziji Opštine Novi Grad) na posljednji dan planiranog perioda.

U drugom dijelu plana, za čije je izvršenje ostalo svega 10 radnih dana, stoji obaveza izvršenja i objavljivanja izvještaja o finansijskoj reviziji za još 12 institucija u Republici Srpskoj – 7 jedinica lokalne samouprave, 4 javna preduzeća i Investiciono razvojne banke RS.

U prethodna tri mjeseca Glavna služba za reviziju javnog sektora u RS objavila je samo 2 izvještaja o provedenim revizijama učinka i 7 izvještaja o provjeri statusa preporuka datih u izvještajima iz ranijih godina (5 se odnosi na izvještaje o finansijskoj reviziji a 2 na revizije učinka).

A, osim 12 izvještaja o finansijskoj reviziji, ostalo je da se objave i još dva planirana izvještaja o revizijama učinka, te jedan izvještaj o naknadnom pregledu provođenja preporuka iz ranije provedene revizije učinka.

Podsjetimo da je prošle godine, nakon što je uspješno realizovala prvi dio plana (do 31.8.), Glavna služba za reviziju javnog sektora, do 15.12., kada je prema vlastitom planu, trebala objaviti još 14 izvještaja o provedenim finansijskim revizijama, objavila svega – dva. I da je plan za tu godinu u potpunosti realizovala tek u ovoj.

(TH, Revizije info)