Novosti

DANAS SJEDNICA KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUDŽET A PREKOSUTRA PREDSTAVNIČKOG DOMA DRŽAVNOG PARLAMENTA

Kao priprema za 16. sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja će se održati, u srijedu, 03.02., danas, 01. februara 2021., održaće se 21. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma.

Na sjednici koja ima predloženi dnevni red od 10 tačaka (što je jedan od tri najobimnija do sada), 4 tačke imaju veze sa radom Ureda za reviziju institucija BiH.

Biće, naime, razmotrene 2 revizije učinka, finansijski izvještaj Ureda za prvih 9 mjeseci 2020., te, program rada s godišnjim planom revizija Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

Na sjednici Komisije biće razmotren i njen izvještaj o radu za 2020. godinu, te Prijedlog orijentacionog radnog plana Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma za period januar-decembar 2021. godine.

(Revizije.info)