Novosti

CCI POZVAO FEDERALNU KOMISIJU ZA REVIZIJU DA ŠTO PRIJE ORGANIZUJE RAZMATRANJE OBJAVLJENIH IZVJEŠTAJA UREDA ZA REVIZIJU I SASLUŠANJA REVIDIRANIH KORISNIKA BUDŽETA

Saopštenje za javnost Centara civilnih inicijativa, povodom objave izvještaja o provedenim obaveznim finansijskim revizijama u FBiH za 2020. godinu.

 Ured za reviziju institucija FBiH završio je finansijsku reviziju 19 korisnika Budžeta FBiH za 2020. godinu, koje obuhvataju Parlament FBiH, Predsjednika i dva potpredsjednika FBiH, Vladu FBiH i 16 ministarstava. Ove revizije predstavljaju obavezne godišnje revizije, sa rokom završetka od 90 dana od dana podnošenja godišnjih izvještaja. S ciljem otklanjanja uočenih nepravilnost kroz navedne revizoske izvještaje dato je oko 270 preporuka. Izvještaji o finansijskim revizijama dostavljeni su revidiranim subjektima, kao i Parlamentu FBiH.

Uzimajući u obzir važnost revizorskih izvještaja, te uloge Parlamenta u daljem postupanju, Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju pri Parlamentu FBiH da preduzme konkretne korake, i iskoristi ovaj izuzetno važan alat za praćenje utroška javnih sredstava, te organizuje saslušanja i razmatranje izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji institucija FBiH, čim prije, a obavezno prije nadolazećih godišnjih odmora. Zadaća revizora je da osiguravaju informacije o načinu trošenja javnih sredstava, prikažu ih kroz svoje izvještaje, te ih dostave parlamentarnoj komisiji, što je i urađeno, te je sljedeći na potezu Parlament FBiH.

Podsjećamo, u prethodnom periodu Centri civilnih inicijativa (CCI) su ukazivali na važnost rada Komisije i pravovremeno razmatranje revizorskih izvještaja od strane Parlamenta FBiH. Neadekvatnim i nepravovremenim razmatranjem izvještaja o reviziji, odnosno nepraćenjem zakonitosti i opravdanosti trošenja javnih sredstava, Parlament FBiH nije u mogućnosti reagovati na vrijeme i preduzeti dalje korake koje su na raspolaganju, a u cilju što ranijeg otklanjanja uočenih propusta i ublažavanja negativnih efekata istih.

Kontrola efikasnosti i zakonitosti trošenja državnog novca od strane javnih institucija ne smije biti stavljena na čekanje ili poslata na godišnji odmor. Javnost zaslužuje blagovremenu i konkretnu reakciju parlamenta na revizorske nalaze i preporuke, po pitanju trošenja javnih sredstava, naročito uzimajući u obzir  izvršenja budžeta konkretnih revidiranih institucija koji iznosi preko dvije milijade  KM, što je u odnosu na prethodnu godinu veće za oko 190 miliona KM.

(CCI)