Novosti

CCI POZIVA VLADU I SKUPŠTINU KANTONA 10 DA USPOSTAVE NADZOR NAD OTKLANJANJEM NEPRAVILNOSTI UOČENIH PRI REVIZIJI KANTONALNIH INSTITUCIJA

„Utvrđeno je da se ne primjenjuje Zakon o javnim nabavkama, da se ne vrši kontrola izdatih lijekova na recept, da 1420 nezaposlenih nije imalo plaćeno osiguranje, da se poticajna sredstva dodjeljuju bez ispunjava kriterija za dobijanje tih sredstava i još mnogo drugih nepravilnosti koji direktno utiču na kvalitet života građana“, navodi se u saopštenju za javnost Centara civilnih inicijativa, koje prenosimo u cjelosti.

Vlada i Skupština Kantona 10 kontinuirano ignorišu nepravilnosti u radu kantonalnih institucija koje su utvrđene revizijom javnog sektora. Zabrinjava to što u Kantonu 10 nema parlamentarnog nadzora nad revizijom javnog sektora i trošenjem javnog novca, te što se ne poduzimaju konkretne aktivnosti na otklanjanju uočenih nepravilnosti.

U posljednje dvije godine Ured za reviziju FBiH objavio je 6 izvještaja za institucije u Kantonu 10. U svim institucijama zabilježen je veliki broj nepravilnosti koji imaju direktne posljedice po građane i gdje je upitno trošenje javnog novca. Utvrđeno je da se ne primjenjuje Zakon o javnim nabavkama, da se ne vrši kontrola izdatih lijekova na recept, da 1420 nezaposlenih nije imalo plaćeno osiguranje, da se poticajna sredstva dodjeljuju bez ispunjava kriterija za dobijanje tih sredstava i još mnogo drugih nepravilnosti koji direktno utiču na kvalitet života građana.

Nažalost, veliki broj preporuka se ponavlja, a institucije nastavljaju raditi sa nepravilnostima u njihovom radu. Zbog navedenog, CCI su uputili inicijative da se Vlada Kantona 10 upozna sa izvještajima o finansijskoj reviziji za sve institucije kojima je osnivač Kanton 10 i da razmatraju Programe mjera za otklanjanje nepravilnosti koji svaka revidirana institucija ima zakonsku obavezu sačiniti. Također, upućena je i inicijativa da i Skupština Kantona 10 također razmatra revizorske izvještaje i Programe mjera. Međutim, na upućene inicijative nije bilo povratnih informacija, a revizorski izvještaji za navedene institucije se nisu našli na sjednicama niti Vlade niti Skupštine.

Vlada i Skupština Kantona 10 moraju preuzeti veću nadzornu ulogu nad implementacijom revizorskih preporuka od strane revidiranih institucija. Realizacijom revizorskih preporuka institucije otklanjaju slabosti i nepravilnosti u radu što doprinosi odgovornijem trošenju javnog novca i kvalitetnijim uslugama za građane ovog kantona.

Iz CCI-ja dodaju kako se praksa razmatranja revizorskih izvještaja i praćenje postupanja po preporukama na Vladi i Skupštini već provodi u Tuzlanskom kantonu, Srednjobosanskom kantonu, Zeničko-dobojskom kantonu dok je ista praksa prihvaćena u Bosansko-podrinjskom kantonu i Unsko-sanskom kantonu, a inicira se i u ostalim kantonima u FBiH, te kako je neophodno da i Kanton 10 započene sa ovom praksom.

(CCI, 04.12.2023.)