Komentari i analize

BRČKO DISTRIKT – JEDNO OD SVEGA TRI ODJELJENJA VLADE KOJA SU PROŠLE GODINE IMALA POZITIVNU OCJENU, OVE JE VIŠE NEMA

Foto: nula49.com
Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove, od 14 preporuka iz finansijske revizije za 2021., za godinu je dana u potpunosti realizovalo samo jednu. Još tri se vode kao djelimično realizovane, a čak 10 kao nerealizovane. A još uvijek je nerealizovano i 7 preporuka iz finansijske revizije za 2020. i 5 iz finansijske revizije za 2019.

Vlada Brčko distrikta organizaciono se sastoji od Ureda gradonačelnika i 12 odjeljenja. Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu dosad (do kraja avgusta) je obavio finansijsku reviziju za 2022. i objavio prateće izvještaje za 4 odjeljenja Vlade – za javne poslove, za javnu sigurnost, za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove, te, za stručne i administrativne poslove.

Nijedno od navedenih odjeljenja nije dobilo pozitivnu ocjenu revizora, nakon provedene revizije, odnosno sva 4 odjeljenja dobila su „mišljenje s rezervom“.

No, dok je za tri od njih to tek nastavak loših ocjena iz prethodnog perioda, za Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove to je ozbiljno pogoršanje u odnosu na finansijsku reviziju za 2021., kada je ovo odjeljenje od revizora dobilo pozitivnu ocjenu. I to kao jedno od svega tri (od ukupno 13) organizacionih segmenata Vlade.

Sva 4 dosad revidirana odjeljenja imaju prilično veliki broj preporuka (svako preko 20) i – što je posebno zabrinjavajuće – kontinuirano lošu realizaciju istih.

Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove, od 14 preporuka iz finansijske revizije za 2021., za godinu je dana u potpunosti realizovalo samo jednu. Još tri se vode kao djelimično realizovane, a čak 10 kao nerealizovane. A još uvijek je nerealizovano i 7 preporuka iz finansijske revizije za 2020. i 5 iz finansijske revizije za 2019.

Dakle, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove finansijsku je reviziju za 2022. dočekalo sa čak 22 nerealizovane preporuke, koje su im revizori dali u posljednje tri godine, za otklanjanje uočenih nepravilnosti, grešaka i nezakonitosti u radu.

Revizori su, u posljednjoj reviziji, konstatovali kršenje Zakona o državnoj službi, Zakona o upravnom postupku, te, Zakona o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu.

Odjeljenje je potrošilo preko 100.000 KM za angažovanje osoba, po ugovoru, za obavljanje poslova koji su najvećim dijelom redovni poslovi iz nadležnosti Odjela. Pritom, bez utvrđene procedure koja bi osigurala načelo transparentnosti u postupku izbora izvršitelja.

Takođe, angažman osoba za obavljanje posebnih poslova trajao je preko godinu dana, što nije u skladu sa zakonom.

Izuzev navedenog, revizori su konstatovali da je bez adekvatnog obrazloženja, u Odjelu izvršeno angažovanje 11 osoba za obavljanje posebnih poslova, što u odnosu na 42 zaposlenika u Odjelu, značajno premašuje ograničenje od 10 %. Pritom, nije uspostavljen sistem praćenja i kontrole obavljanja posebnih poslova po izvršiteljima i ugovorenim poslovima, te nije ređena analiza i ocjena kvalitete i količine obavljenih ugovorenih posebnih poslova pojedinačno za svaku angažovanu osobu.

Dodatno, Odjel iz nadležnosti propisane Zakonom o javnoj upravi u Brčko distriktu, nije u roku propisanom zakonom, izdavao rješenja o lokacijskim uvjetima, izvatke i druge akte, niti je, u skladu sa Pravilnikom o monitoringu kvalitete zraka, vršio aktivnosti mjerenja i kontrole kvalitete zraka.

Za otklanjanje uočenih nepravilnosti i nezakonitosti Odjel je, nakon provedene finansijske revizije za 2022. od revizora Distrikta dobio 23 preporuke. No, podsjetimo – od prošle godine datih preporuka, realizovao je svega jednu.

(T.H., Revizije info)