Komentari i analize

3 DOSAD OBJAVLJENA REVIZORSKA IZVJEŠTAJA UREDA ZA REVIZIJU BRČKO DISTRIKTA PROŠLA SU I SKUPŠTINSKU PROCEDURU

Predstavnik Ureda za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta na sjednici Skupštine Brčko distrikta, 22.06.2022.
Objavljeni su  izvještaji o finansijskoj reviziji za 2021. za Javno preduzeće “Luka Brčko”, Kancelariju koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara BiH i Odjeljenje za javnu bezbjednost Brčko distrikta.

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu i pod novim rukovodstvom nastavlja dobru praksu uvedenu u posljednjoj godini mandata prethodnog rukovodstva.

Naime, pokazujući razumijevanje za interes javnosti, i shvativši da bi to povećalo i transparentnost njihovog rada i potencijalni efekat revizije, Ured je uvažio primjedbe na dotadašnju praksu stavljanja izvještaja o provedenoj reviziji na uvid javnosti tek nakon njihovog razmatranja od strane Skupštine Distrikta. Pa se izvještaji, otada, objavljuju, kao i u drugim vrhovnim revizorskim institucijama u BiH, po njihovoj finalizaciji, nevezano o skupštinskoj proceduri, kroz koju ti izvještaji prolaze.

Takvim pristupom se, bar donekle, amortizuje šteta od kašnjenja i neadekvatnog reagovanja parlamenata, vlada i tužilaštava, na revizorske nalaze. Pogotovo u izbornim godinama.

Podsjetimo da je u 2020. godini Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu sve planirane izvještaje o provedenoj finansijskoj reviziji za 2019. dostavio Skupštini još početkom septembra 2020. No, većina njih je razmatrana tek nakon izbora i  u januaru 2021., kada su, zbog dotadašnje prakse, tek postali dostupni javnosti.

Ove godine, dakle, Ured nastavlja sa praksom počinjanja objavljivanja izvještaja već u junu. U ovom mjesecu objavljeni su izvještaji o finansijskoj reviziji za 2021. za JP “Luka Brčko” d.o.o. Brčko distrikt, Kancelariju koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara BiH i Odjeljenje za javnu bezbjednost Brčko distrikta.

Pozitivna specifičnost odnosa prema revizorskim izvještajima u Brčko distriktu je što, za razliku od prakse u entitetima i na državnom nivou, revizorski izvještaji se odmah po objavljivanju i slanju prema Skupštini, uvrštavaju na dnevni red i praktično odmah razmatraju na Skupštini.

Pa su i ova tri izvještaja već razmatrana na Skupštini Distrikta – na sjednici održanoj 22.06. Uz prisustvo predstavnika revidiranih subjekata, na čemu je, prethodno, pri prošlogodišnjem razmatranju revizorskih izvještaja, od strane poslanika i rukovodstva, insistirano.

Inače, JP “Luka Brčko” od revizora je dobila pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje za finansijske izvještaje i mišljenje s rezervom za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima i 16 preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti. Kancelarija koordinatora je za finansijsko poslovanje dobila pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje i 9 revizorskih preporuka. A Odjeljenje za javnu sigurnost je od Ureda za reviziju dobilo mišljenje s rezervom i 16 preporuka.

Kuriozitet je da jedino o revizorskom izvještaju o Odjeljenju, kao dosad najlošije ocjenjenoj instituciji, na Skupštini nije bilo rasprave.

(T.H., Revizije info)