Komentari i analize

ZBOG NEDOSTATKA “ENTITETSKE VEĆINE” U DOMU NARODA OBORENO 7 IZVJEŠTAJA O PROVEDENIM REVIZIJAMA UČINKA

Samo neusvajanje izvještaja nema nikakav uticaj na Ured za reviziju institucija BiH, kao njihovog kreatora, jer je Ured nezavisan u svom radu. Neusvajanje izvještaja je prije svega signal institucijama koje su revizori uhvatili u greškama i kršenju zakona da se ne obaziru na nalaze revizije i da zanemare preporuke koje su im revizori dali u cilju otklanjanja uočenih nedostataka. U suštini, radi se o besmislenoj političkoj destruktivnosti, čije posljedice, u vidu neotklanjanja lošeg i nezakonitog ponašanja u radu institucija, mogu osjetiti svi građani ove zemlje.

11.06.2020. održana je 7. sjednica Doma naroda državnog parlamenta. Na predloženom dnevnom redu bila je 51 tačka, među kojima i 7 izvještaja o provedenim revizijama učinka Ureda za reviziju institucija BiH. Na teme: „Upravlјanje procesom realizacije ugovora o javnim nabavkama u institucijama BiH“, „Utvrđivanje carinske vrijednosti korištenih motornih vozila“, „Upravlјanje strategijama na nivou Bosne i Hercegovine“, „Aktivnosti institucija BiH u procesu donošenja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji“, „Spremnost institucija BiH da odgovore na preuzete obaveze iz Programa održivog razvoja do 2030. godine“, te, dva izvještaja o praćenju realizacije preporuka revizije učinka.

ZLOUPOTREBA “ENTITETSKOG GLASANJA”

Nijedan od ovih izvještaja nije usvojen u Domu naroda. Iako ih je nadležna Komisija za finansije i budžet razmotrila i prihvatila, zajedno sa u njima sadržanim preporukama i iako ih je Predstavnički dom usvojio na svojoj 8. sjednici, održanoj od 15. do 19. maja 2020.

Imali su opštu ali ne i entitetsku većinu, jer su sva 4 prisutna delegata iz Republike Srpske glasala protiv.

U suštini radi se o besmislenoj političkoj destruktivnosti, čije posljedice, u vidu neotklanjanja lošeg i nezakonitog ponašanja u radu institucija, mogu osjetiti svi građani ove zemlje.

Samo neusvajanje izvještaja, naime, nema nikakav uticaj na Ured za reviziju institucija BiH, kao njihovog kreatora, jer je Ured nezavisan u svom radu. Neusvajanje izvještaje je prije svega signal institucijama koje su revizori uhvatili u greškama i kršenju zakona da se ne obaziru na nalaze revizije i da zanemare preporuke koje su im revizori dali u cilju otklanjanja uočenih nedostataka.

Jer, izvještaji su, bez podrške Parlamenta, koji Vladi nalaže nadzor nad provođenjem revizorskih preporuka i s njima povezanih zaključaka Parlamenta, a ima i mogućnost sankcionisanja institucija, manje-više “mrtvo slovo na papiru”.

Kuriozitet je da su izvještaji na predstavničkom domu usvojeni bez rasprave, a da su na Domu naroda odbijeni takođe bez rasprave.

Pri tome, radi se o izuzetno važnim temama, izvještajima i preporukama.

GLASATI PROTIV SUZBIJANJA SIROMAŠTVA A ZA KRŠENJE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I NEEFIKASNO UPRAVLJANJE STRATEGIJAMA?

Jedan od neusvojenih izvještaja je Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Upravljanje strategijama na nivou Bosne i Hercegovine“, u kome je Ured za reviziju institucija BiH konstatovao da su uspostavljene prakse planiranja, izrade, usvajanja, provođenja, izvještavanja o provođenju i evaluaciji strategija, kao i nedovoljan angažman svih učesnika, uticali na neefikasnost procesa upravljanja strategijama i da su aktivnosti Vijeća ministara, nakon razmatranja izvještaja – deklarativne prirode, bez dublje analize uzroka problema, jasnijeg definisanja načina i konkretnih mjera za otklanjanje problema.

Među neusvojenim izvještajima je i izvještaj o reviziji učinka na temu „Spremnost institucija BiH da odgovore na preuzete obaveze iz Programa održivog razvoja do 2030. godine.“, objavljen i na zvaničnoj web stranici časopisa International Journal of Government Auditing, a u kome je konstatovan krajnje nemaran odnos naše vlasti prema preuzetim međunarodnim obavezama. Revizija je, naime, utvrdila da u četri godine, od 2015., kada je Agenda 2030 usvojena, u BiH nisu osigurane niti osnovne pretpostavke za njeno provođenje. A radi se o program po kome su BiH i njezine institucije trebale da se bave suzbijanjem siromaštva, nejednakosti, te nedovoljnim ekonomskim rastom, kao i lošim položajem ugroženih kategorija stanovništva. Trebalo je da se suoče sa dugoročnom nezaposlenošću, nezadovoljstvom mladih, niskim obrazovnim standardom, visokim stepenom percepcije korupcije u društvu, nasiljem u porodici, marginalizacijom ranjivih grupa, emigracijom, migracijama,…

Nije usvojen ni izvještaj o reviziji učinka na temu “Upravlјanje procesom realizacije ugovora o javnim nabavkama u institucijama BiH“. Reviziji koja je ukazala na brojne nedostatke u radu Vijeća ministara BiH, u ovom kontekstu. Rezultat kojih je podatak o preko 85 % ispitanih ugovora kod kojih je tokom realizacije došlo do odstupanja od odredbi Zakona o javnim nabavkama, nepoštivanja ugovorenih obaveza i/ili nemogućnosti utvrđivanja svih činjenica vezanih za realizaciju ugovora.

Nakon svake provedene revizije, Ured za reviziju je dao određene preporuke Vijeću ministara BiH, i institucijama BiH, čija bi implementacija, prema mišljenju Ureda, trebala rezultirati značajnim unapređenjem u tematskom okviru provedene revizije.

I… takvi izvještaji nisu usvojeni.

Što naravno ne govori ništa ni o izvještajima, ni o Uredu za reviziju, nego isključivo o onima koji su glasali protiv njihovog usvajanja, vodeći se isključivo uskostranačkim interesima. Računajući s tim da će taj čin i njegova suština ostati nepoznati njihovim glasačima.

(T.H., revizije.info)