Novosti

PRVE SJEDNICE DOMOVA DRŽAVNOG PARLAMENTA U NOVOJ GODINI

Predstavnički dom bavi se revizijom poslovanja političkih stranaka u 2018. a Dom naroda revizijom poslovanja državnih institucija u 2019. godini.

Državni parlament, danas (11.1.) i sutra održava prve sjednice svojih domova u novoj godini.

Danas se održava 15. redovna sjednica Predstavničkog doma, na kojoj nema tačaka dnevnog reda povezanih sa radom Ureda za reviziju institucija u BiH, ali će se pred poslanicima ipak naći revizorski izvještaji. Naime, nakon što je o njima stav zauzela nadležna komisija, pred poslanicima će se naći Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2018. godini, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH.

Podsjećamo da se revizijom finansijskog poslovanja političkih stranaka, u BiH bavi CIK, odnosno njegova Služba za reviziju finansiranja političkih stranaka, za razliku od ostalih država na prostoru nekadašnje Jugoslavije, u kojima se tim poslom bave njihove državne revizorske institucije.

A podsjećamo i da su nalazi revizora, u objavljenom izvještaju porazni – samo 9% od ukupnog broja kontrolisanih stranaka nije prekršilo Zakon o finansiranju političkih stranaka. Pri čemu među njima nije ni jedna od vladajućih, na bilo kom nivou (detaljnije možete pogledati OVDJE).

Sutra se, pak, održava 14. sjednica Doma naroda. Na kojoj će se konačno naći 75 izvještaja o provedenim finansijskim revizijama za 2019. godinu, te, Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2019.

Ove izvještaje, Predstavnički dom je razmotrio i usvojio na svojoj 14. sjednici, prije mjesec dana – 09.12.2020.

U pripremi materijala za sutrašnju sjednicu, danas se sastaje i Komisija za finansije i budžet Doma naroda, čija jedna od tačaka dnevnog reda nosi naziv:

“Razmatranje Prijedloga zbirnog mišlјenja o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2019. godinu, s prijedlogom zaklјučaka i prilozima: – Prilog 1: Institucije koje su dobile „pozitivno mišlјenje“ i „pozitivno mišlјenje sa skretanjem pažnje“, – Prilog 2: Institucije koje su dobile „mišlјenje s rezervom“ i „mišlјenje s rezervom sa skretanjem pažnje, i to: – devet pojedinačnih mišlјenja (od 2.1. do 2.9) i – mišlјenje o Godišnjem revizorskom izvještaju o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu – 2.10.”

(Revizije.info)