OznakaOperator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju