Novosti

NAKON JEDNOIPOMJESEČNE PAUZE U RADU, DANAS SJEDNICA KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUDŽET, SUTRA DOMA NARODA DRŽAVNOG PARLAMENTA

Na dnevnom redu izvještaji o izvršenju budžeta i njegovoj reviziji.

Danas, 23.11.2020., sa početkom u 11 sati, održaće se 14. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, u aktuelnom sazivu.

Pored usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice (održane 5.10.) i razmatranja 2 prijedloga zakona o izmjenama postojećih zakona o plaćama (u institucijama BiH i u sudskim i tužilačkim institucijama), na dnevnom redu 14. sjednice nalaze se Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu, te, Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2019. godinu.

Sve 4 pomenute mjere, planirane su za razmatranje na za sutra zakazanoj 13. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, koja će, prema trenutnom planu, imati 20 tačaka dnevnog reda.

Od tih 20 tačaka, samo navedeni Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2019. godinu, ima veze sa radom Ureda za reviziju institucija BiH.

(TH, Revizije.info)