Regija i svijet

NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE KOSOVA PREDSTAVILA JE REVIZIJU JAVNIH RASHODA POVEZANIH SA COVID-19

U cilju povećanja odgovornosti i transparentnosti javnih rashoda povezanih sa Covid-19, Nacionalna kancelarija revizije Kosova prilagodila je svoj godišnji plan revizije i preduzela mere za reviziju troškova povezanih sa Pandemijom.

Predstavnici Nacionalne kancelarije revizije Kosova, pomoćnica Generalnog revizora, Vlora Spanca i direktorica Odeljenja za međunarodnu saradnju Qëndresa Mulaj, učestvovali su u virtuelnoj radionici „Revizija rashoda povezanih sa Covid-19“, koju je organizovala SIGMA u okviru Mreže vrhovnih institucija za reviziju zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda.

Učesnici ove radionice iz sedam Vrhovnih revizorskih institucija razgovarali su o povećanju odgovornosti i transparentnosti javnih sredstava potrošenih u ime Covid-19.

Ovom prilikom, pomoćnica Generalnog revizora, Vlora Spanca, rekla je da je, kao i u drugim zemljama, na Kosovu pandemija Covid-19, u pogledu javnih finansija i ekonomije uopšte, imala značajan uticaj na prihode i rashode. Spanca je navela mere koje je država preduzela da odgovori na vanrednu situaciju, uključujući pregled budžeta, fiskalni paket za vanredne situacije i usvajanje Zakona o ekonomskom oporavku.

Spanca je navela da je u cilju povećanja odgovornosti i transparentnosti javnih rashoda povezanih sa Covid-19, Nacionalna kancelarija revizije Kosova prilagodila svoj godišnji plan revizije i preduzela mere za reviziju troškova povezanih sa Covid-19.

Spanca je rekla da NKR ove godine provodi ažuriranu metodologiju finansijske revizije i revizije usklađenosti, tako da će se potrošnja na Covid-19 testirati iz finansijske perspektive i perspektive usklađenosti. Takođe, NKR ima dogovor o reviziji finansijskih izveštaja projekata koje finansira Svetska banka i za 2020. će revidirati 11 projekata, od kojih su tri projekti koji se odnose na upravljanje pandemičnom situacijom.

“Ovo je iz perspektive finansijske revizije i usklađenosti, dok je u svoj godišnji plan revizije NKR uvela i reviziju učinka upravljanja Covid-19. Kroz ove revizije, NKR će procijeniti da li su javne zdravstvene ustanove pravilno upravljale pandemijom Covid-19. Cilj Nacionalne Kancelarije Revizije je da kroz kvalitetne revizije utiče na povećanje javne odgovornosti i transparentnosti, kao i poboljšanje života i blagostanja građana Kosova i u ovom slučaju poboljšanje upravljanja vanrednim situacijama poput ove sa Covid-19”, izjavila je Spanca.

(NKR K)