Regija i svijet

NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE KOSOVA I UNDP RAZGOVARALI O DALJNOJ SARADNJI U BORBI PROTIV KORUPCIJE

Nova generalna revizorka Republike Kosovo, Vlora Spanca – izabrana prije dva mjeseca, odlukom Skupštine – zajedno sa direktorom Odjeljenja za pravna pitanja i borbu protiv prevara Safetom Berishom, sastala se sa predstavnicima projekta SAEK III u okviru UNDP-a na Kosovu, Dardan Koçani, Rrezearta Reka i Albert Avdiu.

Generalna revizorka je informisala prisutne o ​​mandatu i radu Nacionalne kancelarije revizije Kosova, sa posebnim naglaskom na saradnji Kancelarije sa pravosuđem i relevantnim organima u borbi protiv prevara i korupcije, kao što su Kancelarija glavnog državnog tužioca, Agencija za borbu protiv korupcije, i Kosovska policija. S tog aspekta, Generalna revizorka je izrazila da visoko cijeni kontinuiranu podršku koju je NKR imala od USAID-a, u izgradnji kapaciteta za identifikaciju i profesionalnu procjenu mogućih slučajeva prevare na koje se naišlo tokom procesa revizije.

S druge strane, predstavnici kancelarije UNDP-a čestitali su gđi. Španca na izboru za generalnu revizorku, te je informisali o tehničkoj pomoći koju pruža projekat SAEK III u borbi protiv korupcije.

Na ovom sastanku strane su se dogovorile o daljoj saradnji i podršci NKR-a u jačanju i koordinaciji saradnje sa Kancelarijom državnog tužioca, obezbjeđivanju obuke od interesa za NKR i organizovanju zajedničkih okruglih stolova u cilju povećanja uticaja za bolje upravljanje javnim finansijama.

(NKR K / Revizije info)